Noson yng nghelloedd Y Gwyll?

Sara Gibson
Gohebydd BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Y Gwyll
Disgrifiad o’r llun,
Arferai'r adeilad fod yn swyddfeydd Cyngor, swyddfa cofrestru, syrjeri deintydd ac ystafell ddarlith

Mae cynlluniau wedi cael eu cyflwyno i droi'r adeilad ar y prom yn Aberystwyth sy'n ymddangos yng nghyfres deledu Y Gwyll yn westy pedair seren a spa.

Cafodd yr adeilad cofrestredig ar Rhodfa'r Môr ei brynu gan gwmni eiddo o Birmingham, Hawsktones Ltd, mewn arwerthiant ym mis Medi 2014 am £530,000.

Bellach maen nhw wedi cyflwyno cais cynllunio i Gyngor Ceredigion i newid yr adeilad yn westy 30 ystafell, a 39 o fflatiau. Byddai'n costio £7.5m i gwblhau'r gwaith.

Byddai'r cyfleuster hamdden foethus yn cael ei greu ar lawr islaw'r gwesty, ac mae cynlluniau hefyd yn cynnwys siop pysgod a sglodion ar yr un llawr.

Gwesty oedd yr adeilad yn wreiddiol. Cafodd ei adeiladu yn 1866 fel llety i ymwelwyr a fyddai'n cyrraedd Aberystwyth ar y trên o Birmingham.

Dymuniad y cwmni datblygu ydy y byddai modd denu ymwelwyr i'r dre unwaith eto ar y trên i aros yn y gwesty.

'Gwesty arbennigol'

Dywedodd y cynllunydd Ian Malyand: "Mae nifer o gwmnïau gwesty arbenigol wedi datgan diddordeb yn y datblygiad, ac unwaith y byddwn ni'n sicrhau'r caniatâd i newid yr adeilad o fod yn swyddfeydd i fod yn westy fe fyddwn ni'n dechrau ar y gwaith o adfer y lle.

"Y bwriad ydy cychwyn y gwaith yng ngwanwyn y flwyddyn nesa, gyda'r bwriad o agor y gwesty yn haf 2017.

"Rydyn ni'n gobeithio y gallwn ni rentu'r fflatiau stiwdio, un a dau lofft i weithwyr yn y Brifysgol, staff yr ysbyty a'r llyfrgell.

"Fe fyddai rhan o'r arian sydd ei angen er mwyn gwireddu'r cynllun yn dod o incwm y fflatiau rheiny, ond rydyn ni hefyd yn ffyddiog y byddwn ni'n gallu sicrhau grantiau Ewropeaidd hefyd i'n cynorthwyo gyda'r gwaith adfer."

Roedd yr adeilad rhestredig Gradd II wedi bod ar werth am rai blynyddoedd cyn cael ei brynu gan gwmni Hawkstones Ltd.

Yn y gorffennol arferai'r adeilad fod yn swyddfeydd Cyngor, swyddfa cofrestru, syrjeri deintydd ac ystafell ddarlith. Roedd ynadon Aberystwyth yno nes 2012 hefyd.

Mae cwmni teledu Fiction Factory, sy'n cynhyrchu'r gyfres Y Gwyll/Hinterland, yn defnyddio'r adeilad fel swyddfa cynhyrchu a lleoliad ar gyfer ffilmio.

Dywedodd y datblygwyr eu bod nhw'n cysylltu'n aml gyda'r cynhyrchwyr, ac y byddan nhw'n gweithio gyda nhw er mwyn sicrhau na fyddai unrhyw waith o adfer yr adeilad yn effeithio ar unrhyw ffilmio yn y dyfodol.