Carcharu cyn gynghorydd Pwllheli am 14 mis

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Caernarfon

Mae gyrrwr bys a chyn-gynghorydd tre' o Bwllheli wedi ei garcharu am 14 mis am anfon negeseuon rhyw at ferch 13 oed ar y we.

Yn Llys y Goron Caernarfon cyfaddefodd Eurig Evans, 44 oed, iddo annog y ferch i gymryd rhan mewn gweithred ryw yn gynharach eleni.

Dywedodd Elen Owen ar ran yr erlyniad, fod y drosedd wedi dod i'r amlwg ar ôl i'r ferch ddweud wrth ffrind oedd wedi sôn wrth athro aeth â'r wybodaeth i'r heddlu.

Clywodd y llys fod Evans wedi gofyn i'r ferch ddileu'r negeseuon yn ddiweddarach.

Dywedodd Owen Edwards ar ran yr amddiffyniad fod Evans wedi colli ei swydd, ei bartner a pharch cymuned glos Gymreig.

Roedd yn llawn edifeirwch am yr hyn yr oedd wedi ei wneud, meddai.

Dywedodd y Cofiadur Peter Rouch QC fod yr hyn wnaeth Evans yn "dorymddiriedaeth dybryd".