Rhybudd i UKIP am 'ymgeiswyr o'r tu allan i Gymru'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mark Reckless ymysg y rhai o'r tu allan i Gymru sydd eisiau sefyll i fod yn AC

Mae cyn-ymgeiswyr etholiadol UKIP wedi beirniadu'r blaid am adael i ffigyrau blaenllaw o du allan i Gymru geisio cael eu dewis i sefyll dros y blaid yn etholiad y Cynulliad.

Mae'r cyn-ASau Ceidwadol, Mark Reckless a Neil Hamilton, a Phennaeth y Cyfryngau Nigel Farage, Alexandra Phillips, yn ceisio cael eu dewis i sefyll am seddi rhanbarthol.

Dyw Ken Beswick, ymgeisydd y blaid yn Nhorfaen yn yr etholiad cyffredinol ym mis Mai, ddim yn credu y bydd ymgeiswyr o'r tu allan i Gymru yn apelio at etholwyr, ac y dylai aelodau o Gymru gael eu gadael i redeg y blaid yma.

Dywedodd UKIP ei fod "wedi ymrwymo i sicrhau bod pobl Cymru yn cael cynrychiolaeth o'r safon ucha' posib" ac na fyddai'n gwneud sylw am ddewis ymgeiswyr.

Os yw'r blaid yn cynnal ei lefelau cefnogaeth yng Nghymru, mae'n debygol o ennill nifer o seddi rhanbarthol, gan eu bod yn cael eu hethol dan system o gynrychiolaeth gyfrannol.

Mae'r ymgeiswyr rhanbarthol yn cael eu dewis gan bwyllgor canolog, tra bo'r 40 o ymgeiswyr etholaethol yn cael eu dewis yn lleol.

Disgrifiad o’r llun,
Dyw Ken Beswick ddim yn credu y bydd ymgeiswyr o'r tu allan i Gymru yn apelio at etholwyr

Dywedodd un cyn-ymgeisydd, oedd eisiau aros yn anhysbys, wrth BBC Cymru ei fod wedi'i "gythruddo" a'i fod, ynghyd ag aelodau eraill, yn ystyried gadael y blaid oherwydd y ffordd mae'r ymgeiswyr yn cael eu dewis.

Dywedodd Ken Beswick: "Maen nhw'n cael eu tynnu i mewn o'r tu allan heb ddim gwybodaeth o'r ardal na'r bobl, na'r Cynulliad hyd yn oed. Dy'ch chi angen pobl leol."

Yn amddiffyn eu polisi, dywedodd arweinydd UKIP yng Nghymru, Nathan Gill: "Mae UKIP wedi ymrwymo i sicrhau bod pobl Cymru yn cael cynrychiolaeth o'r safon ucha' posib."

Ychwanegodd llefarydd ar ran y blaid: "Mae'r syniad bod UKIP yn blaid sy'n canolbwyntio ar Lundain yn unig yn un ddi-sail. Mae pob penderfyniad mawr yn cael eu gwneud gan ein Pwyllgor Gweithredol, a gall unrhyw aelod, o unrhyw le yn y DU, geisio cael eu hethol i'r pwyllgor yna."