Cleifion canser am weld blaenoriaeth i driniaeth gyflym

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 9,000 yn rhan o'r arolwg ar y we a cafodd dros 100 o syniadau eu cynnig

Mae derbyn triniaeth gyflym a chyfathrebu effeithiol gan feddygon yn fwy o flaenoriaeth i gleifion canser Cymru na chael gafael ar gyffuriau arloesol, yn ôl arolwg.

Fe wnaeth 9,000 o bobl gymryd rhan mewn sgwrs ar y we gafodd ei threfnu gan y Sefydliad Materion Cymreig ac elusennau.

Cafodd dros 100 o syniadau i wella'r ddarpariaeth eu cynnig fel rhan o gynllun digidol Am Drafod Canser.

Mae'r syniadau mewn chwe argymhelliad fydd yn cael eu hystyried gan Aelodau'r Cynulliad mewn dadl arbennig ddydd Iau.

Y chwe argymhelliad yw:

  • Dylid rhoi gwybodaeth fanwl i gleifion am oedi ar y diwrnod ar gyfer apwyntiadau. Byddai hynny'n caniatáu i gleifion allu gwneud gwell defnydd o'u hamser;
  • Dylai fod yn haws i gleifion gael gweld eu nodiadau ac unrhyw ohebiaeth yn ymwneud â nhw;
  • Dylai cefnogaeth ariannol a gwybodaeth fod ar gael yn rhwydd i bobl sy'n cael eu heffeithio gan ganser;
  • Dylai'r ddarpariaeth trafnidiaeth ar gael fod yn eglur a hefyd yn fwy hyblyg. Dylid rhoi pwyslais ar brofiadau'r claf, gyda phwyslais ar effeithiolrwydd a phrydlondeb;
  • Lle bo hynny'n bosib dylai rhai elfennau gofal fod ar gael yn lleol. Fe allai hyn gynnwys cadw golwg ar bwysau gwaed a newid rhwymynnau;
  • Dylai cofnodion cleifion fod ar gael i'r holl staff meddygol sy'n trin y claf drwy gydol y gofal.

Dywedodd Lee Walters, Cyfarwyddwr Sefydliad Materion Cymreig: "Roedden ni'n disgwyl mai cost cyffuriau canser fyddai'n cael y rhan fwyaf o sylw yn ystod y drafodaeth.

"Ond tra bod y pwnc wedi codi, roedd y rhan fwyaf o gleifion yn cyfeirio at faterion bob dydd - gwybodaeth am oedi i driniaeth, ei gwneud yn haws i gael gafael ar gofnodion a gwybodaeth am gleifion, a hwylustod trefniadau trafnidiaeth ar gyfer cludo cleifion ar gyfer triniaeth."