Amgueddfa Cymru: 'Cynnig olaf' medd pennaeth

  • Cyhoeddwyd
National Museum Wales strike action
Disgrifiad o’r llun,
Mae aleodau o undeb CPS wedi bod yn gweithredu i amddiffyn taliadau penwythnosau

Mae cyfarwyddwr cyffredinol Amgueddfa Cymru yn rhybuddio y gallai pwysau ariannol olygu fod yn rhaid canslo rhai arddangosfeydd a gallai swyddi fod yn y fantol.

Gwnaeth David Anderson ei sylwadau ar ôl gwneud "cynnig olaf" i staff amgueddfeydd, a hynny yn dilyn anghydfod ynglŷn â chyflogau.

Ers 2014 mae aelodau undeb PCS wedi bod yn gweithredu'n ddiwydiannol yn erbyn bwriad i roi'r gorau i daliadau ychwanegol i staff sy'n gweithio penwythnosau.

Dywed Mr Anderson bod toriadau mewn gwariant cyhoeddus yn golygu eu bod wedi gorfod adolygu cyflogau, ac mae'n annog staff yr amgueddfa i dderbyn y "cynnig gorau posib sydd ar gael".

"Nifer cyfyng o opsiynau sydd gennym ni," meddai Mr Anderson.

"Os nad ydyn ni'n gwneud arbedion ar gostau staff, yna byddai'n rhaid torri 'nôl ar orielau ac adeiladau, neu drwy beidio â chael rhai arddangosfeydd neu drwy roi'r gorau i wasanaethau addysg.

"Dyma'r pethau rydym yn gwario arian arnynt, felly dyma yw'r dewis."

'Ymosodiad ar dâl'

Ond dywed Neil Harrison o undeb PCS bod y taliadau yn rhai fforddiadwy ac mai unig fwriad y rheolwyr yw dileu taliadau penwythnos.

"Mae'n ymosodiad ar dâl a thelerau gwaith pobl sy'n rhoi'r gorau i benwythnosau fel bod pobl eraill yn gallu dod gyda'u teuluoedd i fwynhau ein hamgueddfeydd."

Dywed yr amgueddfa bod eu cynnig diweddaraf yn cynnwys cynnydd o 6% mewn tâl sylfaenol, ac ychwanegiadau eraill yn ogystal.

Mae'n mynnu na fyddai staff ar gyflogau isel ar eu colled o'r newidiadau.

Mae'r undeb wedi cynnal pleidlais ymgynghorol ynglŷn â gweithredu ymhellach ac mae disgwyl canlyniad erbyn 2 Hydref.