BBC Cymru Fyw

Camdrin plant yn ardal Wrecsam: Pump i gael eu dedfrydu

Published
image captionFe gafodd Gary Cooke, David Lightfoot, Roy Norry, George Neil Phoenix ac Edward Huxley eu canfod yn euog gan reithgor ym Mehefin

Mae disgwyl i bump o ddynion sydd wedi eu canfod yn euog o gam-drin plant yn rhywiol yn ardal Wrecsam yn ystod y 1970au a'r 1980au gael eu dedfrydu.

Fe gafodd y cyn-wreslwr proffesiynol Gary Cook, tafarnwr David Lightfoot, cyn-gyflwynydd radio Roy Norry ynghyd â George Neil Phoenix ac Eddie Huxley eu canfod yn euog ym mis Mehefin yn dilyn achos a barodd am ddau fis.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod y dynion wedi bod yn ymosod ar fechgyn ifanc mewn partïon rhyw.

Fe gafodd y dynion eu harestio fel rhan o ymchwiliad Pallial i gam-drin hanesyddol ar draws gogledd Cymru.

Cafodd dau ddyn arall eu canfod un ddieuog gan y rheithgor.

Rheithfarnau

  • Gary Cooke, 64, o Gaerlŷr, yn euog o 11 cyhuddiad o ymosod yn anweddus, tri ymosodiad rhywiol difrifol, a dau gyhuddiad o anwedduster â phlentyn.
  • David Lightfoot, 72, o Ellesmere Port, Swydd Gaer, yn euog o chwe chyhuddiad o ymosod yn anweddus ar fachgen, dau ymosodiad rhywiol difrifol ac un cyhuddiad o ymgeisio i ymosod yn rhywiol. Cafodd ei glirio o un cyhuddiad o anwedduster â phlentyn.
  • Roy Norry, 55, o Gei Connah, yn euog o bum cyhuddiad o ymosodiadau anweddus ar fechgyn, ac un ymosodiad rhywiol difrifol. Cafodd ei glirio o un ymosodiad rhyw difrifol ac un cyhuddiad o ymgeisio i ymosod yn anweddus.
  • George Neil Phoenix, 63, o Wrecsam, yn euog o un ymosodiad anweddus.
  • Edward Huxley, 70, o Cookham, Berkshire, yn euog o ddau gyhuddiad o ymosod yn anweddus.
  • Keith Stokes, 62, o Farndon, Caer, yn ddieuog o un cyhuddiad o anweddustra gyda phlentyn - ond mae nifer o gyhuddiadau eraill yn dal i gael eu hystyried.
  • Roger Griffiths, 76, o Wrecsam, yn ddieuog o ddau gyhuddiad o ymosod yn anweddus. Cafodd ei ryddhau gan y llys.