Camdrin plant yn ardal Wrecsam: Pump i gael eu dedfrydu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd Gary Cooke, David Lightfoot, Roy Norry, George Neil Phoenix ac Edward Huxley eu canfod yn euog gan reithgor ym Mehefin

Mae disgwyl i bump o ddynion sydd wedi eu canfod yn euog o gam-drin plant yn rhywiol yn ardal Wrecsam yn ystod y 1970au a'r 1980au gael eu dedfrydu.

Fe gafodd y cyn-wreslwr proffesiynol Gary Cook, tafarnwr David Lightfoot, cyn-gyflwynydd radio Roy Norry ynghyd â George Neil Phoenix ac Eddie Huxley eu canfod yn euog ym mis Mehefin yn dilyn achos a barodd am ddau fis.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod y dynion wedi bod yn ymosod ar fechgyn ifanc mewn partïon rhyw.

Fe gafodd y dynion eu harestio fel rhan o ymchwiliad Pallial i gam-drin hanesyddol ar draws gogledd Cymru.

Cafodd dau ddyn arall eu canfod un ddieuog gan y rheithgor.

Rheithfarnau

  • Gary Cooke, 64, o Gaerlŷr, yn euog o 11 cyhuddiad o ymosod yn anweddus, tri ymosodiad rhywiol difrifol, a dau gyhuddiad o anwedduster â phlentyn.
  • David Lightfoot, 72, o Ellesmere Port, Swydd Gaer, yn euog o chwe chyhuddiad o ymosod yn anweddus ar fachgen, dau ymosodiad rhywiol difrifol ac un cyhuddiad o ymgeisio i ymosod yn rhywiol. Cafodd ei glirio o un cyhuddiad o anwedduster â phlentyn.
  • Roy Norry, 55, o Gei Connah, yn euog o bum cyhuddiad o ymosodiadau anweddus ar fechgyn, ac un ymosodiad rhywiol difrifol. Cafodd ei glirio o un ymosodiad rhyw difrifol ac un cyhuddiad o ymgeisio i ymosod yn anweddus.
  • George Neil Phoenix, 63, o Wrecsam, yn euog o un ymosodiad anweddus.
  • Edward Huxley, 70, o Cookham, Berkshire, yn euog o ddau gyhuddiad o ymosod yn anweddus.
  • Keith Stokes, 62, o Farndon, Caer, yn ddieuog o un cyhuddiad o anweddustra gyda phlentyn - ond mae nifer o gyhuddiadau eraill yn dal i gael eu hystyried.
  • Roger Griffiths, 76, o Wrecsam, yn ddieuog o ddau gyhuddiad o ymosod yn anweddus. Cafodd ei ryddhau gan y llys.