Iechyd meddwl: Cynllun terfyn amser yr heddlu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dylai gorsafoedd heddlu ddim ond cael eu defnyddio fel mannau diogel mewn amgylchiadau eithriadol, medd gweinidogion

Mae cynlluniau i asesu pobl sydd yn cael eu hamau o fod â phroblemau iechyd meddwl, ac sydd yng ngofal yr heddlu, wedi cael eu cynnig.

Mae gweinidogion yn awyddus i sicrhau bod pobl yn cael eu hasesu o fewn tair awr a'u bod yn cael eu cadw ddim mwy na 12 awr yn nalfa'r heddlu, o'i gymharu â'r terfyn cyfreithiol cyfredol o 72 awr.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford fod angen i'r côd ymarfer gael ei "ddiweddaru ac adolygu" i amddiffyn hawliau pobl.

Dywedodd elusen Mind Cymru mai dim ond mewn "amgylchiadau eithriadol" y dylai pobl mewn sefyllfa o'r fath gael eu cadw yng nghelloedd yr heddlu.

'Mwy o ddewisiadau'

Fe gafodd y côd ymarfer - sy'n cynnig canllawiau ar y Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 i weithwyr proffesiynol iechyd a'r heddlu yng Nghymru - ei lunio gyntaf yn 2008.

Mae gweinidogion yn ymgynghori ar gynlluniau i gryfhau hawliau cleifion yn y ffordd y maent yn cael eu trin gan yr awdurdodau.

Bydd yr ymgynghoriad yn parhau 27 Tachwedd.

Mae Rhiannon Hedge, swyddog polisi ac ymgyrchoedd Mind Cymru, wedi canmol yr heddlu am wneud "gwaith gwych", ond dywedodd bod "cell yn amgylchedd hollol anaddas i rywun sy'n ofidus ac yn agored i niwed".

"Mae gormod o bobl yn y cael eu rhoi yng nghelloedd yr heddlu oherwydd nad oes gwelyau ysbyty ar gael, felly mae angen mwy o opsiynau," meddai.

"Mae ffordd bell i fynd, ond mae'r ymgynghoriad hwn yn galonogol." meddai Ms Hedge.