Ymosodiadau rhyw Caerdydd: Rhyddhau dyn ar fechnïaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Parc Gerddi'r Orsedd ei gau bore Iau

Mae'r heddlu'r sy'n ymchwilio i nifer o ymosodiadau rhyw yng Nghaerdydd, wedi rhyddhau dyn 22 oed ar fechnïaeth.

Dywed yr heddlu eu bod yn parhau i holi dyn arall, 40 oed o ardal Glan yr Afon, a gafodd ei arestio ddydd Iau.

Mae'r heddlu yn ymchwilio i dri ymosodiad rhyw yng nghanol y brifddinas o fewn pum diwrnod i'w gilydd.

Fe ddigwyddodd yr ymosodiad diweddaraf fore Iau am tua 04:30 yn ardal Neuadd y Ddinas, a dywed yr heddlu ei fod yn ymosodiad rhyw difrifol.

Digwyddodd ymosodiad arall yn ardal Neuadd y Ddinas yn ystod oriau man bore Sul 20 Medi, a'r llall yn Cathays Terrace yn ystod oriau mân fore Mawrth, 22 Medi.

Cadarnhaodd y Ditectif Prif Arolygydd Richard Jones bod y ferch yr ymosodwyd arni fore Iau yn 19 oed, a'r ddwy ferch arall a ddioddefodd ymosodiadau yn 20 oed.

Dywed yr heddlu fod mwy o blismyn ar ddyletswydd yng nghanol y ddinas ac ardaloedd cyfagos, ac y bydd hynny yn parhau heno a drwy'r penwythnos.

Dylai unrhyw un sydd â phryderon neu unrhyw wybodaeth gysylltu â'r 101 neu'n ddienw ar 0800 555 111.