BBC Cymru Fyw

Cytundeb £181 miliwn i ffatri Ford ym Mhen-y-bont

Published
image captionDywed Llywodreth Cymru fod y cytundeb yn diogelu 750 o swyddi
Mae ffatri geir Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi ennill cytundeb gwerth £181 miliwn i gynhyrchu peiriannau petrol newydd.
Mae'r buddsoddiad yn cynnwys £15 miliwn gan Lywodraeth Cymru, ac mae disgwyl i'r gwaith o gynhyrchu'r peiriannau newydd ddechrau yn 2018.
Dywedodd Gweinidog Economi Llywodraeth Cymru Edwina Hart, y byddai'r cytundeb yn "sicrhau swyddi 750 o weithwyr gyda lefelau sgiliau uchel a hynny am nifer o fynyddoedd."
"Mae penderfyniad Ford i gynhyrchu ei injan newydd yma yng Nghymru yn deyrnged i safon a theyrngarwch y gweithlu."
Fe wnaeth Ford ddechrau cynhyrchu peiriannau ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 1989.
Yn ôl y cwmni mae yna tua 10,000 o swyddi yn y de yn ddibynnol ar y ffatri, boed hynny yn uniongyrchol neu yn anuniongyrchol.