Cylch camdrin plant yn Wrecsam: 43 blynedd o garchar

  • Cyhoeddwyd
Gary Cooke, David Lightfoot, Roy Norry, George Neil Phoenix a Edward Huxley
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd Gary Cooke, David Lightfoot, Roy Norry, George Neil Phoenix ac Edward Huxley eu canfod yn euog gan reithgor ym mis Gorffennaf

Mae pump o ddynion sydd wedi eu canfod yn euog o gam-drin plant yn rhywiol yn ardal Wrecsam yn ystod y 1970au a'r 1980au wedi eu dedfrydu i 43 blynedd o garchar rhyngddynt.

Fe gafodd y cyn-wreslwr proffesiynol Gary Cooke, y tafarnwr David Lightfoot, y cyn-gyflwynydd radio Roy Norry ynghyd â George Neil Phoenix ac Eddie Huxley eu canfod yn euog ym mis Gorffennaf yn dilyn achos a barodd am ddau fis.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod y dynion wedi bod yn ymosod ar fechgyn ifanc mewn partïon rhyw.

Fe gafodd y dynion eu harestio fel rhan o ymchwiliad Pallial i gam-drin hanesyddol ar draws gogledd Cymru.

Cafodd dau ddyn arall eu canfod un ddieuog gan y rheithgor.

Dedfrydau

  • Gary Cooke, 64, o Gaerlŷr, yn euog o 11 cyhuddiad o ymosod yn anweddus, tri ymosodiad rhywiol difrifol, a dau gyhuddiad o anwedduster â phlentyn- carchar am 14 mlynedd.
  • David Lightfoot, 72, o Ellesmere Port, Sir Caer, yn euog o chwe chyhuddiad o ymosod yn anweddus ar fachgen, dau ymosodiad rhywiol difrifol ac un cyhuddiad o geisio ymosod yn rhywiol. Cafodd ei glirio o un cyhuddiad o anwedduster â phlentyn - carchar am 10 mlynedd.
  • Roy Norry, 55, o Gei Connah, yn euog o bum cyhuddiad o ymosod yn anweddus ar fechgyn, ac un ymosodiad rhywiol difrifol. Cafodd ei glirio o un ymosodiad rhyw difrifol ac un cyhuddiad o geisio ymosod yn anweddus - carchar am 11 mlynedd.
  • George Neil Phoenix, 63, o Wrecsam, yn euog o un ymosodiad anweddus - carchar am dair blynedd a hanner.
  • Edward Huxley, 70, o Cookham, Sir Berkshire, yn euog o ddau gyhuddiad o ymosod yn anweddus - carchar am bedair blynedd a hanner.