Cylch camdrin plant yn Wrecsam: 43 blynedd o garchar

Dafydd Evans
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gary Cooke, Roy Norry, David Lightfoot, Edward Huxley, George Phoenix

Mae pum dyn wedi eu carcharu am gyfanswm o 43 mlynedd am eu rhan yn yr hyn gafodd ei ddisgrifio fel cylch o bedoffiliaid yng ngogledd Cymru yn ystod yr wythdegau.

Yn gynharach yn yr haf, mi gafodd rheithgor yn Llys y Goron yr Wyddgrug Mark Grainger, David Lightfoot, Roy Norry, Neil Phoenix ac Edward Huxley i gyd yn euog o 34 cyhuddiad o gam-drin bechgyn yn eu harddegau.

Dywedodd y barnwr Mr Ustus Rhys Rowlands fod y dynion wedi cymryd mantais ar fechgyn llawer iau na nhw a heb ddangos unrhyw edifeirwch am eu gweithredoedd.

Dedfrydau

Fe gafodd y cyn reslwr Mark Grainger, 64 oed, a oedd yn arfer cael ei adnabod fel Garry Cooke, ei garcharu am 14 mlynedd am 11 ymosodiad anweddus, 2 gyhuddiad o ymddwyn yn anweddus efo plentyn a 3 trosedd rhyw ddifrifol arall.

Fe gafodd David Lightfoot, 73 oed, oedd yn arfer rhedeg tafarn yn Wrecsam, ei garcharu am 10 mlynedd am 6 chyhuddiad o ymosod yn anweddus, 2 ymosodiad rhyw difrifol ac 1 cyhuddiad o geisio ymosod.

Cafodd y cyn-gyflwynydd radio, Roy Norry, 55 oed o Gei Conna, ei garcharu am 11 mlynedd am 5 ymosodiad anweddus ac 1 ymosodiad rhyw difrifol.

Fe gafodd Neil Pheonix, 63 oed o New Broughton, Wrecsam ei garcharu am 3mltnedd a hsnner am 1 ymosodiad anweddus.

Cafodd y cyn-was sifil a chyn-blismon Edward Huxley, 70, ei garcharu am 4 blynedd a hanner am 2 ymosodiad anweddus.

Yn eistedd yn y llys y bore 'ma, roedd tri o'r dynion wnaeth ddioddef yr ymosodiadau.

Mi glywodd y llys am yr effaith gafodd y troseddau arnyn nhw. Roedden nhw bron i gyd wedi troi at alcohol a chyffuriau. Roedd swyddi wedi eu colli, priodasau wedi eu chwalu. Roedd rhai wedi bod yn dreisgar, wedi hunan niweidio ac wedi ceisio lladd eu hunain.