Cylch camdrin plant yn Wrecsam: 43 blynedd o garchar

Gary Cooke, Roy Norry, David Lightfoot, Edward Huxley, George Phoenix
Image caption Gary Cooke, Roy Norry, David Lightfoot, Edward Huxley, George Phoenix

Mae pum dyn wedi eu carcharu am gyfanswm o 43 mlynedd am eu rhan yn yr hyn gafodd ei ddisgrifio fel cylch o bedoffiliaid yng ngogledd Cymru yn ystod yr wythdegau.

Yn gynharach yn yr haf, mi gafodd rheithgor yn Llys y Goron yr Wyddgrug Mark Grainger, David Lightfoot, Roy Norry, Neil Phoenix ac Edward Huxley i gyd yn euog o 34 cyhuddiad o gam-drin bechgyn yn eu harddegau.

Dywedodd y barnwr Mr Ustus Rhys Rowlands fod y dynion wedi cymryd mantais ar fechgyn llawer iau na nhw a heb ddangos unrhyw edifeirwch am eu gweithredoedd.

Dedfrydau

Fe gafodd y cyn reslwr Mark Grainger, 64 oed, a oedd yn arfer cael ei adnabod fel Garry Cooke, ei garcharu am 14 mlynedd am 11 ymosodiad anweddus, 2 gyhuddiad o ymddwyn yn anweddus efo plentyn a 3 trosedd rhyw ddifrifol arall.

Fe gafodd David Lightfoot, 73 oed, oedd yn arfer rhedeg tafarn yn Wrecsam, ei garcharu am 10 mlynedd am 6 chyhuddiad o ymosod yn anweddus, 2 ymosodiad rhyw difrifol ac 1 cyhuddiad o geisio ymosod.

Cafodd y cyn-gyflwynydd radio, Roy Norry, 55 oed o Gei Conna, ei garcharu am 11 mlynedd am 5 ymosodiad anweddus ac 1 ymosodiad rhyw difrifol.

Fe gafodd Neil Pheonix, 63 oed o New Broughton, Wrecsam ei garcharu am 3mltnedd a hsnner am 1 ymosodiad anweddus.

Cafodd y cyn-was sifil a chyn-blismon Edward Huxley, 70, ei garcharu am 4 blynedd a hanner am 2 ymosodiad anweddus.

Yn eistedd yn y llys y bore 'ma, roedd tri o'r dynion wnaeth ddioddef yr ymosodiadau.

Mi glywodd y llys am yr effaith gafodd y troseddau arnyn nhw. Roedden nhw bron i gyd wedi troi at alcohol a chyffuriau. Roedd swyddi wedi eu colli, priodasau wedi eu chwalu. Roedd rhai wedi bod yn dreisgar, wedi hunan niweidio ac wedi ceisio lladd eu hunain.