BBC Cymru Fyw

Dwyn bwgan brain plant Wrecsam cyn ei ddadorchuddio

Published

Mae bwgan brain pren yr oedd plant mewn canolfan blynyddoedd cynnar yn Wrecsam wedi helpu i'w greu, wedi'i ddwyn - a hynny ychydig oriau cyn iddo gael ei ddadorchuddio.

Roedd y cerflun pren o'r enw Tattybogle wedi'i greu gan Simon O'Rourke, sy'n artist lleol, a'i osod yng Nghoed Caia, Wrecsam, brynhawn dydd Iau. Ond erbyn bore Gwener, roedd y bwgan wedi'i ddwyn, gan adael plant canolfan blynyddoedd cynnar Wrecsam yn siomedig na chawson nhw gyfle i weld y cerflun terfynol.

Roedd y plant wedi helpu gyda'r gwaith o gynllunio'r cerflun - gan ei enwi ar ôl cymeriad Tattbogle yn llyfrau'r awdur plant Sandra Horn. Roedd o'n 2 fedr o uchder ac wedi'i osod mewn 3 troedfedd o goncrit.

Comisiynwyd y cerflun gan adran amgylchedd Cyngor Wrecsam gydag arian gan Gyfoeth Naturiol Cymru - a hynny i nodi'r ffaith bod Coed Caia wedi ennill gwobr gan y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol.

Dywedodd Mr O'Rouke ei fod yn drist bod rhywun wedi mynd i gymaint o drafferth i ddwyn rhywbeth a oedd yn mynd i roi pleser i gymaint o bobl.

"Roedd y plant wedi bod yn rhan fawr o'r gwaith o ddewis y cynllun ac mae'n bechod mawr nad ydyn nhw wedi cael cyfle i'w weld o. Dwi ddim yn deall sut y gallai fod o werth i unrhyw un arall. Dydy o ddim y math o beth y gallwch chi ei werthu mewn tafarn."