Dwyn bwgan brain plant Wrecsam cyn ei ddadorchuddio

Cyhoeddwyd

Mae bwgan brain pren yr oedd plant mewn canolfan blynyddoedd cynnar yn Wrecsam wedi helpu i'w greu, wedi'i ddwyn - a hynny ychydig oriau cyn iddo gael ei ddadorchuddio.

Roedd y cerflun pren o'r enw Tattybogle wedi'i greu gan Simon O'Rourke, sy'n artist lleol, a'i osod yng Nghoed Caia, Wrecsam, brynhawn dydd Iau. Ond erbyn bore Gwener, roedd y bwgan wedi'i ddwyn, gan adael plant canolfan blynyddoedd cynnar Wrecsam yn siomedig na chawson nhw gyfle i weld y cerflun terfynol.

Roedd y plant wedi helpu gyda'r gwaith o gynllunio'r cerflun - gan ei enwi ar ôl cymeriad Tattbogle yn llyfrau'r awdur plant Sandra Horn. Roedd o'n 2 fedr o uchder ac wedi'i osod mewn 3 troedfedd o goncrit.

Comisiynwyd y cerflun gan adran amgylchedd Cyngor Wrecsam gydag arian gan Gyfoeth Naturiol Cymru - a hynny i nodi'r ffaith bod Coed Caia wedi ennill gwobr gan y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol.

Dywedodd Mr O'Rouke ei fod yn drist bod rhywun wedi mynd i gymaint o drafferth i ddwyn rhywbeth a oedd yn mynd i roi pleser i gymaint o bobl.

"Roedd y plant wedi bod yn rhan fawr o'r gwaith o ddewis y cynllun ac mae'n bechod mawr nad ydyn nhw wedi cael cyfle i'w weld o. Dwi ddim yn deall sut y gallai fod o werth i unrhyw un arall. Dydy o ddim y math o beth y gallwch chi ei werthu mewn tafarn."