Dyddiaduron Syr Wyn yn mynd i'r Llyfrgell Genedlaethol

Cyhoeddwyd

Ddwy flynedd wedi'i farwolaeth, mae dyddiaduron gwleidyddol yr Arglwydd Roberts o Gonwy wedi'u derbyn yn rhan o Archif Wleidyddol Cymru yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth.

Yr Arglwydd Roberts - neu Syr Wyn Roberts, fel yr oedd ar y pryd - oedd Aelod Seneddol Ceidwadol Conwy rhwng 1970 a 1997, a bu'n Weinidog yn y Swyddfa Gymreig rhwng 1979, pan ddaeth Margaret Thatcher i rym, a 1995.

Fe'i dyrchafwyd i Dŷ'r Arglwyddi yn dilyn ei ymddeoliad yn 1997.

Mae'r 18 cyfrol o ddyddiaduron yn cynnwys deunydd o gychwyn ei gyfnod yn Aelod Seneddol yn 1970 hyd nes iddo adael y Swyddfa Gymreig yn 1995.

Yn y dyddiaduron, mae'n myfyrio ar ddigwyddiadau mawr y dydd, ac mae'r casgliad yn cynnwys llythyrau rhyngddo a ffigyrau amlwg y cyfnod - o Syr Edward Heath i'r Farwnes Thatcher i Syr John Major.

Disgrifiad o’r llun,
Yr Arglwydd Roberts o Gonwy

Tra bo'r dyddiaduron yn cyfeirio at ystod eang o bynciau, gan gynnwys etholiadau cyffredinol, ymddiswyddiad yr Arglwyddes Thatcher a rhyfel ynysoedd y Falkland, mae llawer iawn o'r deunydd yn ymwneud â Chymru - materion fel sefydlu S4C, dysgu Cymraeg mewn ysgolion, buddsoddi yng Nghymru gan gwmnïau tramor a Deddf yr Iaith Gymraeg.

Dywedodd Rob Phillips, Archifydd Cynorthwyol yr Archif Wleidyddol Gymreig: "Mae'r casgliad arbennig hwn yn rhoi dealltwriaeth i ni o nifer o brif ddadleuon gwleidyddol Cymru a Phrydain yn y 1970au a thrwy gyfnodau Thatcher a Major.

"Mae'n rhoi barn bersonol yr Arglwydd Roberts ar brif ddigwyddiadau'r cyfnod ac yn olrhain hanes trafodaethau a negodi o fewn y llywodraeth a gyda'r pleidiau eraill i sicrhau bod mesurau'n llwyddo. Rydym yn disgwyl llawer o ddiddordeb yn y casgliad."