Deiniol yn darogan: Lloegr

  • Cyhoeddwyd
Oes yna gyfle i Gymru dalu'r pwyth yn ôl i'r Saeson ar ôl colli yn erbyn yr hen elyn ym Mhencampwriaeth y 6 Gwlad eleni?Ffynhonnell y llun, LPA
Disgrifiad o’r llun,
Oes yna gyfle i Gymru dalu'r pwyth yn ôl i'r Saeson ar ôl colli yn erbyn yr hen elyn ym Mhencampwriaeth y 6 Gwlad eleni?

Mae cyn flaenwr Cymru Deiniol Jones yn aelod o dîm sylwebu S4C yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd. Yn ei golofn ddiweddara' i Cymru Fyw mae'n pwyso a mesur gobeithion Cymru yn erbyn Lloegr:

Newidiadau

Be sy'n bwysig i'w gofio yw bod profiad gyda'r bois yn nhîm Cymru mewn gemau mawr. Maen nhw wedi bod dan lot o bwysau sawl gwaith ac wedi dod drwyddi hi yn fuddugol. Dwi'n gobeithio bod yr hyder ganddyn nhw i fynd mâs a chwarae rygbi ry'n ni i gyd yn gwybod y mae'n nhw'n gallu ei chwarae.

Mae hi'n mynd i fod yn gêm gorfforol aruthrol ond mae fy mhen i ac fy nghalon i'n dweud yr un peth - mae Cymru yn mynd i ennill.

Roedd Lloegr yn dechnegol iawn yr wythnos diwethaf yn erbyn Fiji ac mae 'na sawl newid i'r tîm felly rwy'n credu y bydd y patrymau chwarae 'chydig yn fwy ansicr. Os bydd Lloegr yn dechrau'n gryf a chael hyder a momentwm, mae'n mynd i fod yn anodd i Gymru.

Ond os bydd Cymru yn dechre fel y gwanethon nhw yn erbyn y Gwyddelod yn Nulyn rhyw fis yn ôl mae pob cyfle gan y crysau coch.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yna gyfrifoldeb mawr ar ysgwyddau Jamie Roberts a Scott Williams yn erbyn y Saeson

Canolwyr Cymru yn allweddol

Dwi'n credu bod bod Jamie Roberts a Scott Williams fel cyfuniad, ac fel chwaraewyr, yn well na chanolwyr Lloegr Brad Barritt a Sam Burgess. Falle bod Burgess yn cymryd arno nad yw e'n gwybod pwy yw Scott Williams, ond credwch chi fi bydd e'n gwybod popeth amdano erbyn deg o'r gloch nos Sadwrn!

Yn y chwarae gosod mae'r gemau yn cael eu hennill a'u colli gan amlaf,felly, pwy bynnag fydd yn gallu bwydo'r peli gorau i 'r canolwyr o'r sgrymiau a'r leiniau fydd yn llwyddo yn y pen draw.

Mae Warren Gatland wedi penderfynu cadw ei ffydd yn Gareth Davies yn safle'r mewnwr, er y byddai rhai wedi tybio y byddai profiad healeth Mike Phillips o'r gemau mawr wedi dylanwadu ar yr hyfforddwr.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Gareth Davies wedi manteisio ar ei gyfle

Mae pobl yn poeni hefyd am absenoldeb Rhys Webb. Ond os ewch chi yn ôl 18 mis roedd Gareth Davies yn cael ei ddewis cyn Rhys Webb. Dim ond pan gafodd Gareth anaf gwael y cafodd Rhys ei gyfle. Mae potensial gan Gareth i efelychu yr hyn mae Rhys wedi ei gyflawni ar y llwyfan rhyngwladol yn y misoedd diwethaf.

"'Chydig yn fwy syth"

Mae'n benderfyniad diddorol gan Stuart Lancaster i gadw'r maswr George Ford ar y fainc. Mae'n bosib mai tacteg y Saeson fydd dod a fe 'mlaen fel eilydd a cheisio lledu'r chwarae yn yr 20 munud ola.

Ond rwy'n credu bod Ford yn fwy effeithiol pan mae'n cyfuno gyda'r canolwr Jonathan Joseph, ei gyd-aelod o dîm Caerfaddon. Dyw Joseph ddim yn chwarae chwaith ac felly bod honno yn ffactor pam mai Owen Farrell fydd yn dechrau fel maswr.

Mae'r newidiadau yma yn golygu y bydd Lloegr yn dîm gwahanol ac yn 'chydig fwy syth eu rhedeg gan ddibynnu mwy ar y canolwyr.

Bydd yn rhaid i bac Cymru fod yn gystadleuol a disgybledig a pheidio ildio ciciau cosb di-angen. Mae Dan Lydiate, Bradley Davies a Scott yn fois nerthol a gyda Ken Owens a Luke Charteris yn barod i ddod ar y maes o'r fainc mae yna ddigon o ddawn a phrofiad i herio blaenwyr Lloegr.

Dwi ddim yn gweld Cymru yn newid eu gêm. Beth sydd yn bwysig yw eu bod yn chwarae yn well nag y maen nhw wedi ei wneud yn ddiweddar.

Canlyniad: Dim ots am fwlch y fuddugoliaeth cyn belled mai Cymru fydd wedi sgorio'r nifer fwyaf o bwyntiau!

Lloegr v Cymru, S4C, Nos Sadwrn, 26 Medi, 19:15

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency