Gill yn annog UKIP i dargedu etholiad y Cynulliad

  • Cyhoeddwyd
Nathan Gill

Mae arweinydd UKIP yng Nghymru, Nathan Gill, wedi hawlio y gallai ei blaid ennill nifer fawr o seddau yn etholiadau'r Cynulliad yn 2016.

Wrth iddo annerch cynhadledd ei blaid yn Doncaster dywedodd Mr Gill: "Rydw i wedi rhagweld ers cyfnod hir mai Cymru fydd un o ranbarthau cryfa' UKIP ym Mhrydain.

"Ym mis Mai bydd hynny yn dwyn ffrwyth. 'Dwi ddim yn bwriadu gwneud rhagolygon dwl, and odyn ni'n ymgyrchu yn iawn... mae'n bosib mai ni fydd yr wrthblaid swyddogol yng Nghymru'r flwyddyn nesa'."

Yn yr etholiad cyffrediniol yn gynharach eleni, fe ddaeth UKIP yn drydydd yng Nghymru o ran nifer y pleidleisiau, y tu ol i'r blaid Lafur a'r Ceidwadwyr. Methiant oedd eu hymgais i ennill sedd yng Nghymru.