Ffordd newydd y cymoedd

  • Cyhoeddwyd
ffordd y cymoeddFfynhonnell y llun, BBC Sport
Disgrifiad o’r llun,
Mae £800 miliwn yn cael ei wario ar wella ffordd Blaenau'r Cymoedd.

Mae cymal diweddara' ffordd Blaenau'r Cymoedd yn cael ei agor yn swyddogol yn dilyn gwariant o £158 miliwn.

Cafodd 7.8 km o'r ffordd rhwng Brynmawr a Thredegar ei ledu er mwyn gwella diogelwch, ac atal tagfeydd yn yr ardal.

Mae'r gwaith yn rhan o gynllun ehangach i wario £800 miliwn er mwyn gwella'r A465 o'r Fenni i Hirwaun.

Ariannwyd y gwaith gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru. Fe ddywedodd y Gweinidog Economi a Thrafnidiaeth Edwina Hart AC: "Mae gwella'r isadeiledd trafnidiaeth yn allweddol er mwyn gwella economi Cymru.

"Mae ffordd Blaenau'r Cymoedd yn hollbwysig i'n cynlluniau i adfywio'r ardal.

"Mae'r ffordd yn gyswllt sylfaenol rhwng gorllewin Cymru a chanolbarth Lloegr. Bydd y ffordd ddeuol newydd yn gwella diogelwch i holl ddefnyddwyr y ffordd hefyd."

.