BBC Cymru Fyw

'Gwleidyddiaeth Newydd' Jeremy Corbyn

James Williams
Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Published
image copyrightEPA
image captionJeremy Corbyn a'i ddirprwy Tom Watson

'Gwleidyddiaeth Newydd'. Dyna yw mantra Jeremy Corbyn a'i dîm.

Mae'r ymchwydd o gefnogaeth ymysg aelodau cyffredin Llafur ar gyfer eu harweinydd newydd yn dystiolaeth, medde nhw, bod yna awydd am ffordd wahanol o wneud gwleidyddiaeth.

Fe welon ni hynny ar lawr Tŷ'r Cyffredin pan wnaeth e osgoi'r frwydr 'Punch a Judy' a gofyn cwestiynau'r cyhoedd i'r Prif Weinidog.

Mae e hefyd am drawsnewid y Blaid Lafur drwy roi mwy o rym i'r aelodau cyffredin a sicrhau bod yna ddadlau dros bolisïau.

Mae Mr Corbyn yn mynnu na fyddai'n drychineb petai dwy farn wahanol o fewn y blaid.

Ond dyma'r broblem iddo: os nag yw e'n gallu darbwyllo aelodau o'i gabinet ei hun o'i safbwynt ar bolisïau, mae rhai'n gofyn, sut mae e'n gobeithio darbwyllo'r cyhoedd o'i allu i arwain?

Yn wir, ar sawl polisi allweddol - Ewrop, Trident a Syria - mae'n sicr bod yna wahaniaeth barn rhwng Jeremy Corbyn a rhai o aelodau ei gabinet.

Mae'r newidiadau i'r wladwriaeth les mae'r llywodraeth Geidwadol yn bwriadu cyflwyno hefyd yn creu tipyn o ddadlau mewnol.

Anghytuno rhwng Aelodau Seneddol a'r aelodau cyffredin

Wythnos ddiwethaf, fe ddywedodd Mr Corbyn wrth gynhadledd y TUC bod angen cael gwared ar y syniad o roi uchafswm ar fudd-daliadau y gall rhywun eu hawlio.

Y noson hynny, roedd ei lefarydd ar waith a phensiynau - yr Aelod Seneddol Cymreig Owen Smith - wedi gwrthddweud hynny gan ddweud mai adolygu'r agwedd yna yw bwriad y blaid.

Mae arweinydd y blaid Gymreig hefyd yn anghytuno, gan ddweud ei fod e'n credu'r "byddai'r rhan fwyaf o bobl yn cefnogi'r syniad o osod uchafswm".

"Y tric yw sicrhau bod e ar lefel sy'n deg," medde Carwyn Jones.

Pan enwodd Corbyn ei gabinet newydd, fe ddywedodd un o'r tri wyneb Cymreig o amgylch y bwrdd, Aelod Seneddol y Rhondda Chris Bryant, "mae'n mynd i fod yn siwrne anghyffyrddus".

Does dim dwywaith am hynny.

Wedi'r cyfan, mae'n amlwg fod yna wahaniaeth barn rhwng yr aelodau Llafur ar lawr gwlad ac aelodau seneddol y blaid - roedd yna gefnogaeth enfawr i Mr Corbyn ymysg yr aelodau cyffredin ond braidd dim o'i gyd-aelodau seneddol.

Un peth sydd yn sicr o dawelu meddyliau yw buddugoliaethau etholiadol.

I'r perwyl hynny, fe fydd yna brawf cynnar yn Llundain, yr Alban a Chymru'r flwyddyn nesaf.

Yn ei araith ddoe bu Carwyn Jones yn amddiffyn record ei lywodraeth ym Mae Caerdydd ac mae Mr Corbyn yn barod i wneud hynny hefyd, er iddo ddweud bod yna ambell i broblem gyda rhai agweddau o iechyd ac addysg.

Mae Jeremy Corbyn yn dweud y bydd e'n ymgyrchu yng Nghymru "digonedd o weithiau" cyn etholiad y Cynulliad fis Mai nesaf.

Efallai y bydd Prif Weinidog Cymru yn awyddus bod Jeremy Corbyn yn osgoi rhoi gormod o sylw i rai o'r problemau hynny.

image copyrightEPA
image captionJeremy Corbyn ar y llwyfan fel arweinydd am y tro cyntaf