Gwrthdrawiad: Gwadu achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus

Ffordd Parc Ninian
Image caption Cafodd blodau eu gadael ar ffordd Parc Ninian wedi'r gwrthdrawiad

Mae gyrrwr wedi gwadu achosi marwolaeth bachgen 12 oed drwy yrru'n beryglus.

Mae Calvin Markall - 26 oed -wedi ei gyhuddo o daro Hamid Ali Khan yn ei gar Audi A3 wrth iddo geisio croesi'r ffordd yn ardal Glan yr Afon yng Nghaerdydd fis Chwefror eleni.

Fe ddioddefodd y bachgen anafiadau i'w ben, a bu farw yn yr ysbyty.

Fe ymddangosodd Markall - sy'n byw'n lleol - yn y llys fore Llun i wadu un achos o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa, a bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Caerdydd y flwyddyn nesa'.

Image caption Roedd Hamid yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Fitzalan yn y brifddinas