Theatr Clwyd: 'Gweledigaeth newydd'

Cyhoeddwyd

Mae cynghorwyr yn Sir y Fflint wedi bod yn edrych ar adroddiad sy'n manylu ar gynllun busnes newydd Theatr Clwyd.

Daw'r cynllun wedi'r cyhoeddiad y bydd y theatr yn derbyn £350,000 yn llai o nawdd gan y cyngor.

Fe rannodd cyfarwyddwr artistig newydd y theatr, Tamara Harvey, ei gweledigaeth yn yr adroddiad.

Mae ei syniadau yn cynnwys gostwng nifer cynyrchiadau cwmni'r theatr o wyth i chwech, er mwyn cau'r bwlch ddaw yn sgîl y toriadau.

Ar hyn o bryd, mae'r theatr yn derbyn nawdd gan Gyngor y Celfyddydau, Cyngor Sir y Fflint a gwerthiant tocynnau.

Yn yr adroddiad, gafodd ei gyhoeddi ddydd Llun, mae Tamara Harvey yn nodi y bydd rhaglen y theatr yn "croesawu ystod ehangach o waith, yn cynnwys gwaith newydd, sioe gerdd, premiere rhanbarthol, gwaith iaith Gymraeg a chynyrchiadau ar y cyd, yn ogystal ag ail-ymweld â'r clasuron".

Mae gobaith i gydweithio â Sherman Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Theatr St James yn Llundain, Theatr Ioli, Clean Break, Headlong a dau gwmni masnachol.

Yn ogystal, mae'r theatr yn gobeithio datblygu perthynas â'r gymuned "i groesawu ystod ehangach o bobl".