Dynes yn cyfaddef trywanu ei mam yn Abertawe

Cyhoeddwyd

Mae dynes wedi cyfaddef trywanu ei mam mewn digwyddiad yn ei chartref yng Nghwm Tawe ym mis Ebrill.

Fe wnaeth Rhian Robinson, 32 oed o Bontardawe, bledio'n euog i gyhuddiad o glwyfo gyda bwriad wedi'r ymosodiad adawodd ei mam, Cheryl, 63 oed, gyda nifer o anafiadau.

Fe gadarnhaodd Ms Robinson ei enw a chyfaddef i'r cyhuddiad mewn gwrandawiad yn Llys y Goron Caerdydd.

Roedd hi wedi gwadu un cyhuddiad o geisio llofruddio mewn gwrandawiad blaenorol.

Bydd Ms Robinson yn cael ei dedfrydu ym mis Tachwedd.

Fe gafodd ei harestio yn dilyn y digwyddiad a'i throsglwyddo i ofal Ysbyty Glanrhyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr dan y Ddeddf Iechyd Meddwl, ble mae hi'n parhau i dderbyn triniaeth.