Siom y Cynulliad wedi twyll ariannol

Cyhoeddwyd

Mae prif weithredwr Cynulliad Cenedlaethol Cymru'n dweud ei bod yn siomedig mai dim ond £4,000 o'r £104,000 a gafodd ei dalu i gyfri banc ffug sydd wedi ei adennill.

Wrth roi tystiolaeth i'r pwyllgor cyfrifon cyhoeddus, dwedodd Claire Clancy, prif weithredwr a chlerc i'r Cynulliad eu bod wedi cael cyngor cyfreithiol i weld a ddylid rhannu'r golled gyda'r contractiwr, Total Support Services, a hynny "oherwydd y camau a gymerwyd gennym ni i hysbysu'r contractwr o broblemau posib, a'u methiant nhw i ddefnyddio'r prosesau rheoli cywir."

"Daethom i setliad gyda'r contractwr. Dim ond £4,000 o'r £104,000 y cytunon nhw i'w dalu, oedd yn siom i ni."

Ym mis Awst eleni, cyfaddefodd gweithiwr gyda'r London Underground iddi dderbyn arian gan y Cynulliad, wedi i swyddogion gael eu twyllo i gredu eu bod yn talu am wasanaethau glanhau.

Gwnaed chwe thaliad i Tracey Baker, 44, rhwng mis Hydref 2013 a Mehefin 2014.