BBC Cymru Fyw

Trwy fy llygaid i: Medi

Published
image captionMae hi wedi bod yn fis prysur gyda'r camera i Sioned a Nia
Ffotograffwyr gwadd mis Medi Cymru Fyw oedd Sioned Birchall a Nia Davies. Mae'r ddwy ffrind yn rhedeg cwmni ffotograffiaeth Sioned a Nia yng Nghaerdydd. Fel y gwelwch chi maen nhw hefyd wedi teithio yn helaeth tu hwnt i'r brifddinas yn ystod y mis:
image caption"Mae 'na deimlad hydrefol i'r llun hwn o adfeilion mwynglawdd Cefn Coch uwchben Ganllwyd."
image caption"Mae llefydd fel y garej yma yn Llanrug yn diflannu o'r tirlun. Mae'n awgrymog iawn o hanes a chymeriadau'r ardal!"
image caption"Mae ein gwaith yn rhoi cyfle i ni weld pethau tlws ac anarferol - dyma olygfa o dipi mawr yn y gorllewin gwyllt!"
image caption"Rydyn ni wrth ein boddau gyda blociau o fflatiau. Does dim llawer o'r math yma o flociau yng Nghaerdydd. Mae fflatiau Lystep yn Gabalfa yn drawiadol ac yn mynnu eich sylw."
image caption"Dyma lun dynnon ni yn ffair Coney Beach ym Mhorthcawl."
image caption"Rydyn ni'n dwy yn mwynhau teithio, a does dim angen teithio'n bell i dynnu llun chwaith, mae patrymau difyr i'w gweld ar y ffordd rhwng llefydd. Dyma lun dynnon ni wrth ddal y tiwb yn Llundain."
image caption"Parc Grangemmor yng Nghaerdydd. Dyma'r olygfa wrth ddringo'r bryn. Hynod drawiadol ond cwbl annisgwyl."
image caption"Ry'n ni bob amser yn ceisio dod o hyd i bersbectif gwahanol ar olygfa gyfarwydd. Trwy'r ffens mi welwch chi Fae Caerdydd."
image caption"Merlen ar dwynni Niwbwrch, Ynys Môn."
image caption"Roedd drysau'r capel ym Mynwent Cathays ar agor am ddiwrnod yn unig ym mis Medi. Mae yna grŵp yn ceisio codi arian i'w achub rhag iddo fynd â'i ben iddo."
image caption"Twneli La Tabacalera yw rhain o dan hen ffatri dybaco ym Madrid. Mae'r adeilad wedi ei feddiannu gan gymuned o artistiaid ac yn symbol amlwg o'r mudiad sgwatio - okupa con k."
image caption"Mis Medi yw mis ffarwelio unwaith eto â Mali. Mae'r fyfyrwraig ar fin dechrau ar ei thrydedd flwyddyn yn y coleg!"
image caption"Siambr gladdu neolithig Llwyneliddon, Bro Morgannwg ar fore 'Cyhydnos yr Hydref'. Mae'r llecyn hynafol hwn bum munud o brysurdeb Croes Cwrlwys yng Nghaerdydd."