'Pryder' am y Fyddin yn recriwtio mewn ysgolion

  • Cyhoeddwyd
SoldiersFfynhonnell y llun, MOD

Mae AC Plaid Cymru wedi dweud fod ganddi "bryderon" am nifer ymweliadau swyddogion recriwtio'r Fyddin i ysgolion mewn ardaloedd difreintiedig.

Bydd dadl yn y Cynulliad brynhawn Mercher wedi i bwyllgor trawsbleidiol awgrymu bod ysgolion mewn ardaloedd tlawd yn cael eu targedu.

Dywedodd AC Plaid Cymru Bethan Jenkins: "Rwy'n meddwl bod hyn yn bryder oherwydd mae'n rhaid i ni roi cyfle i bobl ifanc gael mynediad teg i wahanol fathau o yrfaoedd.

"Rwy'n meddwl bod canolbwyntio ar un yrfa benodol yn bryderus i unrhyw un oherwydd dylen ni annog pobl ifanc i wneud y gorau y gallan nhw ac nid pawb fydd yn addas ar gyfer gyrfa yn y Fyddin.

Ymchwiliad

Fe wnaeth Pwyllgor Deisebau'r Cynulliad gynnal ymchwiliad yn gynharach yn y flwyddyn wedi i ddeiseb Cymdeithas y Cymod alw ar swyddogion y Fyddin i beidio â mynd i ysgolion.

Awgrymodd yr adroddiad y dylai Llywodraeth Cymru "ystyried a oes angen mwy o ymchwil i'r rhesymau am nifer ymweliadau ag ysgolion mewn ardaloedd difreintiedig".

Dywedodd y Weinyddiaeth Amddiffyn wrth y pwyllgor: "Dyw'r Lluoedd Arfog ddim yn 'recriwtio' mewn ysgolion.

"Mae timau o'r Lluoedd Arfog yn ymweld ag ysgolion ledled y DU, ond dim ond wedi iddyn nhw gael cynnig gan yr ysgolion a'r colegau eu hunain."

Bydd y ddadl brynhawn Mercher yn ystyried canfyddiadau'r pwyllgor.