Cwmni eisiau cytundeb ffatri tyrau tyrbinau yn Sir Fynwy

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth ffatri Mabey Bridge agor yn 2011

Mae perchennog newydd gorsaf bŵer Aberwysg eisiau cymryd rheolaeth o, beth oedd ffatri ynni adnewyddadwy fwyaf Prydain, a'i gweithlu.

Fe wnaeth cwmni Mabey Bridge agor ffatri adeiladu tyrau tyrbinau gwerth £38m yng Nghas-gwent, Sir Fynwy, yn 2011, gan gyflogi 280 o weithwyr.

Ond mae'r cwmni peirianneg wedi penderfynu canolbwyntio ar adeiladu pontydd yn unig.

Mae Simec wedi bod yn cynnal trafodaethau a dywedodd ei fod yn barod i gymryd y 150 o weithwyr pe bai'n bosibl sicrhau cytundeb.

Trafodaethau aflwyddiannus

Credir bod nifer o gwmnïau yn trafod gyda'r cwmni i geisio cadw canolfan ynni adnewyddadwy yng Nghymru.

Fe gyhoeddodd Mabey Bridge fis Rhagfyr eu bod yn bwriadu gwerthu eu hadran ynni adnewyddadwy, ond dywedon nhw fis diwethaf bod yr ymdrechion wedi bod yn aflwyddiannus ac y byddai'n rhaid iddo gau.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y prif weithredwr Simec, James Busche, bod y ffatri yn un o'r "safon uchaf"

Mae 150 o weithwyr yn yr adran, ac mae disgwyl iddyn nhw weithio eu sifft olaf ddydd Mercher.

Ond mae cwmni Simec - perchennog newydd gorsaf bŵer Aberwysg - eisiau rhoi gwaith i'r 150.

Mae BBC Cymru yn deall bod cynnig o tua £8.5m wedi ei wneud gan Simec, ond bod Mabey Bridge eisiau £11.5m am y tir a'r adeiladau.

Dywedodd prif weithredwr Simec, James Busche ei fod yn cyfaddef bod y cwmni wedi dechrau trafodaethau yn hwyr, ond ei fod yn gobeithio gallu cael cytundeb, er na fyddai hynny cyn y sifft olaf ddydd Mercher.

Mae BBC Cymru wedi gofyn i gwmni Mabey Bridge am ymateb.