Mabwysiadu ar gynnydd yng Nghymru, a llai mewn gofal

Cyhoeddwyd

Yn ôl ystadegau newydd sydd wedi eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru, mae mwy o blant yn cael eu mabwysiadu yng Nghymru ac mae llai ohonynt o dan ofal awdurdodau lleol.

Mae'r ffigurau'n dangos bod 5,617 o blant yng Nghymru yng ngofal awdurdodau lleol ar 31 Mawrth 2015, sydd 128 (2.2%) yn llai na ffigur y flwyddyn flaenorol.

Mae'r ffigurau'n dangos hefyd fod 383 o blant mewn gofal wedi cael eu mabwysiadu yn ystod yr un cyfnod, sef cynnydd o 38 (11%) ar ffigur y flwyddyn flaenorol.

Dywedodd Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ei fod wedi ei galonogi o weld bod nifer y plant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol wedi syrthio eleni.