Cwpan y Byd: Gwelliannau i drefniadau teithio yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd

Mae yna addewid i gefnogwyr rygbi - sy'n bwriadu teithio i Gaerdydd ar gyfer gweddill gemau Cwpan y Byd yn y brifddinas - y bydd y trefniadau'n well o hyn allan.

Ymysg y newidiadau sydd wedi eu cyhoeddi gan drefnwyr cludiant a pharcio, mae mwy o fannau parcio a theithio, gwell system giwio yng ngorsaf ganolog Caerdydd a newidiadau i'r amserlenni trenau.

Mae cryn dipyn o gwyno wedi bod am y problemau sydd wedi bod yn ystod y tair gem sydd eisoes wedi eu chwarae yn Stadiwm y Mileniwm.

Bydd pum gêm arall o Gwpan Rygbi'r Byd yn cael eu chwarae yn y brifddinas, gan ddechrau gyda Chymru v Fiji ddydd Iau.

Cyngor i gefnogwyr

Dyma rai cynghorion allai hwyluso'r diwrnod:

  • Teithiwch yn gynnar er mwyn cyrraedd Caerdydd o leia dair awr cyn y gic gyntaf.
  • Gwisgwch yn addas ar gyfer y tywydd a byddwch yn barod i giwio
  • Ewch i ardal y cefnogwyr ym Mharc yr Arfau i fwynhau'r awyrgylch er mwyn caniatau i'r dorf wasgaru.
  • Ceisiwch beidio ag aros tan y tren olaf adre rhag ofn i lawer o bobl eraill wneud yr un peth.

Y bwriad yw i gael y rhan fwyaf o bobl ar eu taith adre o fewn dwy awr i'r chwiban olaf.

Mae modd cael rhagor o wybodaeth am drefniadau teithio trwy fynd i wefan www.rugbyworldcup.com/travel