Deiniol yn darogan: Fiji

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Sgoriodd Alex Cuthbert gais yn y fuddugoliaeth agos yn erbyn Fiji fis Tachwedd diwetha'

Yn ei golofn ddiweddara' i Cymru Fyw, mae cyn-flaenwr Cymru Deiniol Jones yn edrych ar yr her sy'n wynebu Cymru yn Stadiwm y Mileniwm ddydd Iau wrth i'r cochion groesawu Fiji:

Dewis y dewin Matthew

Fe welon ni be' wnaeth Nemani Nadolo yn erbyn Lloegr - does 'na ddim llawer o chwaraewyr fel 'na yn y byd felly mae e'n golled i Fiji. Er pa mor beryglus yw Niko Matawalu, dyw e ddim yn clymu i batrymau felly falle bod y tîm yn chwarae gyda gwell strwythyr os dyw e ddim yn chwarae.

Fi'n credu mae'n neges gre' gan Gatland i roi tîm cryf mas. Bydde fe wedi bod mor hawdd iddo fe ddewis Hook neu Anscombe, ond mae e wedi cadw ffydd gyda'r rhai nesa' yn y garfan ac fi'n edrych ymlaen i'w gweld nhw'n chwarae.

Mae sgiliau gan Matthew Morgan, ac os yw e'n ffeindio ei hunan mewn unrhyw fath o wagle mae e'n mynd i fod yn beryglus dros ben. Mae 'na bwysau ar ei 'sgwyddau e achos mae angen iddo fe fod yn sicr o dan y bêl uchel, a mae'n rhaid i'w gêm gicio fe fod yn dda.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cawr o asgellwr Nemani Nadolo wedi'i wahardd o'r gêm yn erbyn Cymru

'Buddugoliaeth yw popeth'

Mae'n debygol bydd Cymru'n chwarae'n debyg iawn i'r ffordd wnaethon nhw yn erbyn Lloegr - cryf iawn yn ardal y dacl. Mae'n rhaid chwarae gêm tiriogaeth mawr yn erbyn Fiji.

Buddugoliaeth yw popeth. Dim ond yn y munud diwetha' gafodd Lloegr bwynt bonws yn erbyn Fiji, a gafodd Awstralia wrth gwrs ddim pwynt bonws o gwbl. Fi'n meddwl bod pawb wedi sylweddoli y gallai Lloegr fod wedi gallu cael dau bwynt yn ein herbyn ni wythnos diwetha' a mae'n rhaid cofio y gall Lloegr ddal orffen ar dop y grŵp!

Mae her fawr o flaen tîm Cymru nos Iau, her wahanol ond yr un mor gorfforol - llai trefnus efallai na Lloegr ond mae Fiji wedi cael wythnos a hanner i ffwrdd ers eu gêm ddiwetha' a maen nhw'n ffres.

Bydden nhw'n gobeithio gadael eu marc ar fois Cymru.

Mae sgrym Fiji wedi bod yn gryf iawn - roedden nhw'n drech ar Lloegr ac fe lwyddon nhw i roi problemau i Awstralia.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae Tyler Morgan, Alex Cuthbert a Matthew Morgan yn dod mewn i'r tîm yn erbyn Fiji

'Rhaid gorfodi ciciau cosb'

Gall Cymru eu rhoi nhw dan bwysau yn y lein a sai'n credu gafodd Cymru ddigon o glod am y gwaith wnaethon nhw yn ardal y dacl yn erbyn Lloegr chwaith. Roedden nhw'n deud bod nhw'n euog o roi ciciau cosb i ffwrdd ond roedd hynny yn aml iawn o dan bwysau mawr y Cymry.

Os bydd y pac yn delio gyda'r ryciau fel 'naethon nhw yn erbyn Lloegr, mae ciciau cosb yn mynd i ddod ac fe all Cymru wedyn roi pwyntiau ar y bwrdd neu gicio i'r corneli.

Gall y leiniau fod yn bwysig iawn achos cafodd Lloegr un cais or lein yn erbyn Fiji ac fe gafodd Awstralia ddau gais yn eu herbyn nhw. Felly mae'n rhaid gorfodi ciciau cosb yn ardal y dacl.

Fi'n meddwl bydd Cymru yn ennill ond mae'n rhaid iddyn nhw fod yn ofalus. Mae'r maswr Ben Volavola yn tyfu mewn i'r gystadleuaeth - mae'n mynd i olynnu [maswr Seland Newydd] Dan Carter yn Canterbury ac mae talent gan y boi. Mae'n rhaid i Gymru fod yn gryf yn amddiffynol.

Canlyniad: 'Sdim ots gen i os yw Cymru'n curo 3-0, y fuddugoliaeth sy'n bwysig. Ond fi'n credu fod Cymru'n ddigon da i ennill o rhyw 10 pwynt.

Mae Deiniol yn aelod o dîm sylwebu S4C ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd 2015.

Cymru v Fiji, dydd Iau 1 Hydref, 16:00 ar S4C.

Cofiwch hefyd am safle arbennig Cwpan y Byd ar BBC Cymru Fyw ac am y llif byw arbennig fydd yn dod o'r gêm yn erbyn Fiji.