BBC Cymru Fyw

Barnu diffyg gofal maeth Mwslimaidd cyngor

Published
image copyrightThinkstock
Mae dyn Mwslimaidd wedi beirniadu staff gwasanaethau cymdeithasol am leoli ei fab, sydd mewn gofal yn nwylo awdurdod lleol yng Nghymru, gyda rhieni maeth nad ydynt yn Islamaidd.
Dywedodd y dyn wrth farnwr mewn llys teulu mai'r unig ffordd i "ddiogelu treftadaeth grefyddol a diwylliannol" ei fab yw trwy sicrhau ei fod yng ngofal Mwslemiaid.
Gofynnodd i'r Barnwr Gareth Jones i orchymyn fod y cyngor yn gwneud "trefniadau eraill" ynglŷn â magwraeth ei fab.
Ond dywedodd y Barnwr Jones: "Mae'r awdurdod lleol yma yng nghefn gwlad Cymru, ac o gofio am groestoriad demograffig y boblogaeth, mae'n annhebygol o ddarparu dewis o rieni maeth Islamaidd."
Ychwanegodd nad oedd y rhieni maeth yn yr achos yma o'r ffydd Fwslimaidd, ond dywedodd bod ganddyn nhw ddealltwriaeth wirioneddol o dreftadaeth grefyddol a diwylliannol y bachgen.
Daeth manylion yr achos mewn dyfarniad gan y Barnwr Jones yn dilyn gwrandawiad mewn tref Gymreig.
Dywedodd y barnwr na fyddai modd enwi'r bachgen, ac ni ddywedodd lle'r oedd y bachgen yn byw na'r cyngor dan sylw.