Pluen arall yn het Pauline

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, ITV
Disgrifiad o’r llun,
Pauline Quirke yn y gyfres ddrama 'Broadchurch'

Mae hi yn serennu yn 'Birds of a Feather', un o gyfresi comedi poblogaidd y teledu ac wedi ennill canmoliaeth fel actores mewn cyfresi fel 'Broadchurch' ac 'Emmerdale'. Nawr, mae Pauline Quirke yn bwriadu rhoi help ymarferol i bobl ifanc de Cymru sydd a'u bryd ar yrfa yn y celfyddydau perfformio.

Bydd y Pauline Quirke Academy yn cynnal diwrnod agored yn Ysgol Treganna, Caerdydd ar 3 Hydref 2015. Mae Pauline yn sôn mwy am waith yr Academi wrth Cymru Fyw:

Atgofion hapus

Mi wnes i a fy ngŵr Steve agor yr academi gyntaf yn Sir Buckingham pan benderfynodd ein mab Charlie (a oedd wedi dwli ar bêl-droed ar y pryd) benderfynu'n sydyn y bydda' fe'n hoffi trio drama.

Fe fuon ni'n sgwrsio fel teulu, ac yn hytrach nac anfon Charlie i ysgol ddrama benodol, fe benderfynon ni agor ein academi ein hunain.

Erbyn hyn mae ganddon ni 100 o Academïau Perfformio ar hyd a lled y DU a'n gobaith ni ydi y bydd yr un ddiweddara' yng Nghaerdydd yr un mor llwyddiannus.

Rwy mor falch o'r hyn yr ydyn ni wedi ei gyflawni gan fod rhai o fy atgofion hapusaf fel plentyn yn deillio o fy nghyfnod yn Ysgol Theatr Anna Scher yn Llundain.

Rwy'n cofio ro'dd gen i ddewis - unai ymuno gyda chlwb dawnsio gwerin neu'r grŵp drama, a'r holl flynyddoedd 'ma'n ddiweddarach rwy' mor falch mai drama oedd fy newis i!

Pan gafodd yr academi gyntaf ei hagor yn 2007 ro'n i am ail-greu y profiadau positif gefais i, o fagu hunan-hyder a newid, ar gyfer cenedlaethau newydd o bobl ifanc.

Ein nod yn syml oedd paratoi yr addysg orau bosib yn y celfyddau perfformio ble gall ein myfyrwyr ddatblygu fel pobl yn ogystal â fel perfformwyr.

Ffynhonnell y llun, PQA
Disgrifiad o’r llun,
Mae Academi Pauline Quirke yn rhoi cyfleoedd i blant a phobl ifanc o bob oed i fwynhau'r celfyddydau perfformio

Profiadau gwerthfawr

Ry'n ni wedi tyfu ers hynny, ond yr un yw'r egwyddorion wrth wraidd yr hyn yr ry'n ni yn ei wneud. Trwy weithio gyda phobl sy'n rhagori yn eu meusydd arbenigol, ry'n ni yn anelu i roi'r profiad ehanga' a mwya safonol y gallwn ni mewn awyrgylch gyfeillgar a dedwydd.

Bydd yna gyfloedd i bobl ifanc de Cymru ddewis rhwng ystod eang o fodiwlau gan gynnwys comedi a drama, sioeau cerdd, ffilm a theledu. Trwy'r gweithdai yma mae'n bosib dysgu nifer fawr o sgiliau sy'n ddefnyddiol ar gyfer bywyd bob dydd os nad yw'r myfyriwr yn awyddus i ddilyn gyrfa yn y celfyddydau perfformio.

Mae 'na ddosbarthiadau mwy arbenigol fel ymladd llwyfan, dawnsio stryd, dewiniaeth a bît-bocsio.

Ymhlith yr uchafbwyntiau i fyfyrwyr sy'n astudio gyda ni mae'r sioeau ry'n ni yn eu cynhyrchu. Hefyd mae 'na gyfle i fyfyrwyr sy'n gweithio ar brosiectau ffilm i weld eu gwaith ar sgrin fawr yn eu sinema leol a chael y cyfle i droedio'r carped coch fel sêr Hollywood.

Mae 'na gyfle hefyd i gymryd rhan mewn sioe gerdd yn y West End. Bob blwyddyn mae myfyrwyr PQA ar draws y DU yn dod at ei gilydd ar gyfer sioe fawreddog sy'n cael ei pherfformio yng nghartre' 'The Phantom Of the Opera' - Her Majesty's Theatre.

Pan fydda i yn ymweld ag un o'r academïau, gwylio un o'n sioeau neu weld un o'n ffilmiau mae'n rhoi boddhad mawr i mi o weld pobl ifanc, oedd 'chydig yn swil pan 'naethon nhw ymuno gyda ni, yn dangos eu doniau mor agored a gyda chymaint o hyder. Rwy'n falch iawn o'r egni a'r ymroddiad mae ein hathrawon a'n harweinwyr yn ei roi iddyn nhw.

Does dim yn rhoi boddhad mwy i mi.

Ffynhonnell y llun, ITV
Disgrifiad o’r llun,
Pauline Quirke yn 'Birds of a Feather' gyda Lesley Joseph a Linda Robson