Trefn newydd i alwadau brys

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y drefn newydd yn dod i rym ddydd Iau

Bydd system newydd i ddelio gyda galwadau 999 i ambiwlansys yn dod i rym yng Nghymru ddydd Iau.

Golyga'r drefn newydd y bydd targedau ar gyfer galwadau brys ond yn berthnasol ar gyfer sefyllfaoedd lle mae bywydau mewn perygl.

Bydd y drefn yn cael ei defnyddio am gyfnod prawf o flwyddyn.

Mae yna amcangyfrif y bydd 10% o'r 420,000 o "alwadau brys" nawr yn cael eu labelu'n "alwadau coch" - sef y rhai mwyaf difrifol.

Dywed rheolwyr y bydd y drefn yn galluogi'r gwasanaeth i flaenoriaethu'r galwadau mwyaf brys yn fwy effeithiol.

Disgrifiad,
Gohebydd Iechyd BBC Cymru Owain Clarke sy'n esbonio'r newidiadau

Mae cyrraedd targedau wedi bod yn broblem hirdymor i'r gwasanaeth ambiwlans yng Nghymru.

Roedd ffigyrau dydd Mercher - y rhai mwyaf diweddar - yn dangos dirywiad, ond cyn hynny bu gwellaint bychan am saith mis yn olynol.

Roedd y ffigyrau am Awst yn dangos fod 58.8% o alwadau brys - categori A - wedi cyrraedd o fewn wyth mynd.

Hen darged llywodraeth Cymru oedd 65%.

Gwrthbleidiau yn feirniadol

Bydd system goleuadau traffig - coch, ambr a gwyrdd - yn penderfynu sut y bydd y gwasanaeth yn ymateb i alwadau o hyn ymlaen.

Mae'r gwrthbleidiau wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o geisio osgoi newyddion drwg drwy newid y targedau.

Yn ôl Plaid Cymru, mae'r cyfnod prawf yn "arbrawf peryglus".

Ond dywed Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru y bydd y ffordd newydd o weithredu yn fodd o sicrhau fod y gwasanaeth yn un o'r rhai "mwyaf blaengar yn y byd".

Disgrifiad o’r llun,
Y bwriad i lleihau nifer yr adegau lle mae dau gerbyd yn ymateb i alwadau sy'n diweddu i fod yn rhai difrifol