Bysiau Caerdydd: Streic 48 awr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Bws Caerdydd yn cynnig gwasanaeth cyfyngedig yn ystod y streic

Mae streic 48 awr gan weithwyr bysiau wedi dechrau yng Nghaerdydd wrth i filoedd o gefnogwyr rygbi dyrru i'r brifddinas i wylio'r gêm yn erbyn Fiji yng Nghwpan y Byd.

Fe fydd y streic gan aelodau undeb Unite hefyd yn effeithio ar gefnogwyr sy'n gobeithio defnyddio'r gwasanaeth bysiau ddydd Gwener ar gyfer y gêm rhwng Seland Newydd am 20:00.

Yn gynharach yn y mis fe benderfynodd aelodau undeb Unite ohirio gweithredu'n ddiwydiannol yn wyneb cynnig cyflog newydd.

Ond mae'r cynnig nawr wedi ei wrthod yn dilyn pleidlais gan aelodau.

Dywedodd Alan McCarthy o undeb Unite eu bod wedi rhybuddio'r rheolwyr na fyddai'u gweithlu yn barod i dderbyn y cynnig diweddaraf.

"Nid yw'r aelodau yn streicio ar chwarae bach, na chwaith am weld y cyhoedd yn dioddef. Ond gweithredu'n ddiwydiannol yw'r unig ffordd o berswadio'r cyflogwr i ailystyried."

Teithiau ychwanegol

Mae Cwmni Bysiau Caerdydd wedi cyhoeddi y bydd teithiau ychwanegol ar gael yn ystod y streic.

Gan fod rhagor o yrwyr ar gael yn ystod y gweithredu, mae Bws Caerdydd wedi gallu ychwanegu at y teithiau.

Bydd gwasanaethau cyfyngedig ar gael ar: 8 a 9, 11, 17, 18, 21, 23, 24A, 25A, 27, 35, 38, 44, 49, 50, 52, 57, 58, 61, 62, 63, 92, 95A, 96, X59.

Mae'r undeb - sydd â 540 o aelodau yn y cwmni - wedi gwrthod codiad cyflog o 5% erbyn 2016.

Mae cwmni Bws Caerdydd wedi dweud eu bod yn siomedig am y streic, yn enwedig gan fod aelodau undeb arall - Unsain - wedi awgrymu ym mis Gorffennaf y byddan nhw'n derbyn y cynnig codiad cyflog.

Yn y cyfamser, mae trefnwyr Cwpan y Byd yn dweud eu bod yn gobeithio y bydd trefniadau newydd ar gyfer trenau yn osgoi rhai o broblemau'r gemau diwethaf yng Nghaerdydd.

Ymysg y newidiadau sydd wedi eu cyhoeddi gan drefnwyr cludiant a pharcio, mae mwy o fannau parcio a theithio, gwell system giwio yng ngorsaf ganolog Caerdydd a newidiadau i'r amserlenni trenau.

Mae cryn dipyn o gwyno wedi bod am y problemau sydd wedi bod yn ystod y tair gem sydd eisoes wedi eu chwarae yn Stadiwm y Mileniwm.

Bydd pum gêm arall o Gwpan Rygbi'r Byd yn cael eu chwarae yn y brifddinas, gan ddechrau gyda Chymru v Fiji am 16:45 ddydd Iau.

Disgrifiad o’r llun,
Cefnogwyr rygbi yng ngorsaf drenau Caerdydd

Straeon perthnasol