'Oedi' ambiwlans: Ymchwiliad gan y Gwasanaeth Ambiwlans

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Mair Miles Thomas yn Ysbyty Wrecsam Maelor

Mae swyddogion iechyd yn ymchwilio honiadau fod ambiwlans wedi cymryd dros ddwy awr i gyrraedd cartref dynes 92 oed oedd wedi torri ei braich ar ôl syrthio yn ei gardd yn ardal Wrecsam.

Bu farw'r ddynes 11 diwrnod yn ddiweddarach yn yr ysbyty.

Dywed teulu Mair Miles Thomas o Rosllannerchrugog iddi syrthio ar 13 Medi am 18:05 ond er gwaetha galwad 999 ni wnaeth yr ambiwlans gyrraedd am dros ddwy awr.

Mae yna honiad hefyd fod staff wedi dweud i'r ambiwlans orfod teithio o Ddolgellau, pellter o ryw 50 milltir.

Dywed y cynghorydd sir lleol Paul Pemberton ei fod wedi ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gofyn am atebion, a'i fod ei lythyr nawr yn nwylo Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

"Nid wyf yn rhoi'r bai ar y gyrrwr na'r parafeddygon. Maen nhw mewn sefyllfa anodd. Rwy'n credu mai'r system sy' ar fai," meddai.

Roedd Mrs Thomas yn gyn brifathrawes Ysgol gynradd Ponciau

Dywedodd Sonia Thompson, o Wasanaeth Ambiwlans Cymru eu bod yn cydymdeimlo gyda'r teulu a bod yn cynnal ymchwiliad trwyadl i'r amgylchiadau yn dilyn llythyr y cynghorydd Pemberton.

Maen nhw'n galw ar y teulu i gysylltu â nhw yn uniongyrchol er mwyn deall eu pryderon.

"Byddai'n amhriodol i wneud sylw pellach ar hyn o bryd," meddai.