Teyrnged ysgol yn Llangollen i un o'i disgyblion

Cyhoeddwyd

Mae Ysgol Dinas Brân yn Llangollen wedi rhoi teyrnged i fachgen fu farw ar ôl syrthio ger afon Dyfrdwy ddydd Mercher.

Roedd Ethan Rayney yn 12 oed, yn byw yn Nhrefor, ac yn ddisgybl Blwyddyn 8.

Mewn datganiad dywedodd llefarydd ar ran yr ysgol: "Mae'r ysgol wedi ei thristáu o glywed am farwolaeth Ethan, a hoffem rannu'n cydymdeimlad dwysaf â'r teulu. Rydym yn meddwl amdanyn nhw ar yr adeg anodd hon.

"Roedd Ethan yn fachgen hapus, bywiog a charedig ym Mlwyddyn 8 oedd wedi gwneud llawer o ffrindiau. Roedd yn fabolgampwr gynrhychiolodd yr ysgol mewn pêl-droed. Bydd colled fawr ar ei ôl.

"Rydan ni'n gweithio gyda Chyngor Sir Ddinbych i gynnig cefnogaeth i ddisgyblion ac athrawon yr ysgol."

Disgrifiad o’r llun,
Ycynghorydd cymuned Elfed Morris

Wrth ymateb i'r trychineb, dywedodd y cynghorydd Elfed Morris, cadeirydd Cyngor Cymuned Trefor, y Garth a Rhosllannerchrugog: "Mae'n sioc aruthrol i'r gymuned - i'r teulu'n naturiol mae'n ddifrifol. Mae'n drist drist iawn beth sydd wedi digwydd. Fedrwch chi ddim dychmygu sut maen nhw'n teimlo heddiw. Difrifol faswn i'n meddwl.

"Mae'r gymuned i gyd a'r rhieni sydd gan blant o'r un oed - maen nhw'n mynd i fod yn poeni yn sicr. Da ni wedi cael amryw i drychineb yma dros y blynyddoedd ac mi fydd na gwmwl tywyll dros y gymuned am amser maith i ddod."

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i safle ger traphont ddŵr Pontcysyllte rhwng Wrecsam a Llangollen tua 17:00 ddydd Mercher wedi adroddiadau fod bachgen wedi syrthio o raff siglen.

Roedd yr heddlu, y Gwasanaeth Tân, y Gwasanaeth Ambiwlans ac ambiwlans awyr yno.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gogledd Cymru: "Yn drist iawn, bu farw'r plentyn ar y safle, ac mae'r teulu agosaf wedi cael eu hysbysu."

Ffynhonnell y llun, Andrew Rigby
Ffynhonnell y llun, BBC Sport
Disgrifiad o’r llun,
Mae blodau wedi eu gadael ar safle'r ddamwain