BBC Cymru Fyw

Ail Gymro ar restr sancsiynau'r Cenhedloedd Unedig

Published
Mae ail ddyn o Gaerdydd, sy'n ymladd ar ran IS yn Syria, wedi ei ychwanegu at restr sancsiynau'r Cenhedloedd Unedig.
Fe ddilynodd Aseel Muthana ei frawd, Nasser - sydd eisoes ar y rhestr - i Syria ddechrau 2014.
Mewn cyfweliad arlein gyda'r BBC y llynedd, dwedodd Aseel, sy'n 18 oed: "Rwy'n barod i farw ond mae Allah'n gwybod y gwirionedd y tu ôl i'r geiriau."
Fe fydd e'n cael ei wahardd rhag teithio a bydd ei asedau'n cael eu rhewi.
Y pedwar Prydeiniwr arall sy'n ymladd yn Syria sydd ar y restr sancsiynau'r Cenhedloedd Unedig yw: brawd Aseel, Nasser Muthana; Omar Hussain o High Wycombe; Aqsa Mahmood o Glasgow; Sally-Anne Chones o Chatham yng Nghaint.
Tacteg newydd yw'r sancsiynau i geisio atal llif o bobl rhag cael eu recriwtio gan grwp IS.
Yn ôl Heddlu Prydain, mae o leia 700 o Brydeinwyr wedi teithio i Syria ac Irac i gefnogi neu ymladd ar ran grwpiau jihadaidd. Mae tua hanner y rheiny wedi dychwelyd i Brydain.
Mae rhestr y Cenhedloedd Unedig yn cynnwys 72 o fudiadau a 231 o unigolion.

Straeon perthnasol

  • Cenhedloedd Unedig: Sancsiynau yn erbyn Jihadwyr