Cefnogaeth dywysogaidd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters

Tra bod nifer fawr o Gymry ar hyd a lled y byd wedi gwirioni gyda buddugoliaeth Cymru yn erbyn Lloegr yn Twickenham, mae'r awdur Siôn Jobbins yn teimlo'n anesmwyth ynghanol y dathlu, fel y bu'n egluro wrth Cymru Fyw.

Mae buddugoliaeth Cymru yn erbyn Lloegr wedi ei sarnu i mi gan weld Prins William yn 'dathlu' a'r Cymry fel haid o gŵn bach eisiau maldod yn ymhyfrydu bod Prins yn ein 'cefnogi ni'.

Mae'r ffoto o Harry yn syllu'n syn a blin ar William wrth i hwnnw gefnogi Cymru yn ddarn gwych o sbin gan y Teulu Brenhinol. Gallwch chi ddychmygu'r cyfarfod beth amser yn ôl; pawb yn dysgu ei ran, Harry yn ymarfer y gŵg. I gyd wedi ei deilwrio i sicrhau bod y Cymry yn wasaidd ar gyfer yr Arwisgiad nesa'. Doedd dim hap yn hyn.

Pam bod hyn o bwys? Wel, am dros ganrif a mwy daeth y tîm rygbi yn symbol mor bwerus achos nad oedd gennym ni deulu brenhinol neu senedd neu fyddin ein hunain i ymfalchïo ynddyn nhw. Yn wahanol i'r Gwyddelod, mae ein ffyddlondeb i Brydeindod yn sicrhau hynny.

I ni, Gymry, mae cefnogi'r tîm rygbi yn rhywbeth pwysig. I William a Harry jyst 'bach o banter' yw e, bach o hwyl, fel taflu ceiniog i weld os yw un am gefnogi Man U a'r llall am arddel Man City. Bach o laff gan wybod eu bod nhw wedi gwneud pnawn da o waith i gadw eu teulu a'u ffortiwn yn saff, a bod y Cymry mor syfrdanol o ddwl i'w lyncu. Ac os oes rhaid dysgu'r anthem - wel, Wales is worth an Anthem.

Ffynhonnell y llun, Press Association
Disgrifiad o’r llun,
Mae bathodyn Tywysog Cymru ar grysau rygbi y tîm cenedlaethol

Mae Undeb Rygbi Cymru yn hyrwyddo Prins William fel symbol o'r tîm rygbi hwnnw. Byddai'n dda gweld yr Undeb yn rhoi'r un ysbryd ac amser ac urddas i hyrwyddo'r Gymraeg ac y maen nhw i hyrwyddo'r 'Royal Family'.

Yn y dyddiau cyn y gêm, roedd y we yn llawn jingoistiaeth dosbarth ddiflas. Roedd y Cymry 'sosialaidd' yn ymffrostio bod tîm Lloegr yn llawn toffs o'r ysgolion bonedd a'r Cymru yn aelodau o'r werin datws go iawn wedi mynd i ysgolion gyfun cyffredin. Ag eto, nawr, dyma'r un bobl yn ffoli bod William yn 'cefnogi' Cymru. William - ysgol fonedd Eton; yr ymgorfforiad o Doffyddiaeth os bu un erioed.

Cymru, y wlad dlotaf ym Mhrydain, gwlad, fel Albania, heb filltir o reilffyrdd trydan. Cymru, y wlad sydd wedi anfon ei milwyr i golli eu gwaed dros ryddid gwledydd eraill ond byth ei hun.

Mae William yn sefyll ar ben pyramid yr 1% sydd wedi dilyn polisïau i siwtio cyfoeth y 'City' ar gefn economi Cymru. Dosbarth ac ideoleg Brydeinig sydd wedi bod yn gyfrifol am dir-laddiad, rhyfeloedd... a'r 'Welsh Not'.

Dewiswyd William, nid am ei fod yn symbol o Gymreictod, ond yn hytrach am nad yw'n symbol o Gymreictod. Yn ei rôl fel tywysog, mae'n dweud yn glir, cewch chi fod yn Gymry - ond dim ond yn nelwedd Prydeindod. Fel Henry Ford a'i un dewis o liw car.

Mae William yn dweud, dyma ffiniau eich hunaniaeth ac uchelgais fel gwlad - gwlad sy'n cael chwarae gemau ond sydd yn rhy anaeddfed i fod yn wlad annibynnol go iawn fel Iwerddon. Mae annibyniaeth ar y cae rygbi yn iawn - ond cofiwch beidio meddwl y gallwch fod yn annibynnol ar y cae gwleidyddol (...na chriced).

Dwi'n siŵr fod William yn fachan neis - ond pwy sydd ddim? Symbol yw William, yn yr un modd mai symbol yw tîm rygbi Cymru.

Os mai William yw symbol rygbi Cymru yna, man a man, pam ddim cefnogi Lloegr?

Hoffwn weld Cymru'n ennill Cwpan y Byd. Ond mi f'aswn i'n falch iawn o weld Lloegr yn ennill y tlws a gweld Prins Harry yn talu'r pwyth yn ôl i'w frawd hŷn.

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Tybed pwy fydd yn dathlu ar ddiwedd y bencampwriaeth?

Ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno gyda safbwynt Siôn Jobbins? E-bostiwch cymrufyw@bbc.co.uk neu gysylltwch drwy @BBCCymruFyw ar Twitter.