Dyn yn ceisio cipio merch ysgol

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn ardal Wrecsam yn chwilio am ddyn yr honnir iddo geisio cipio merch 10 oed.

Maen nhw'n apelio am dystion i'r digwyddiad tua 17:00 ddydd Iau gyferbyn ag Ysgol Gynradd Acrefair.

Dywed yr heddlu i'r dyn roi ei law o amgylch ceg y ferch a'i law arall o gwmpas ei chanol. Llwyddodd y ferch i redeg i ffwrdd.

Dywed yr heddlu fod y dyn yn gwisgo dillad du a menig du.

Dywed y ditectif brif arolygydd Neil Harrison: "Rwyf am sicrhau trigolion ein bod yn cynnal ymchwiliad trwyadl ac mae yna fwy o heddlu ar ddyletswydd yn yr ardal."