Cyhuddo dau o greulondeb i blant

  • Cyhoeddwyd
Caernarfon Magistrates CourtFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth y ddau ymddangos gerbron Ynadon Caernarfon ddydd Gwener

Mae dau swyddog gydag uned cyfeirio plant yng Ngwynedd wedi ymddangos gerbron llys ar gyhuddiadau o greulondeb i blant.

Mae Bedwyr Evans, 41, a Garry Vaughan Roberts, 43, yn wynebu cyfanswm o 50 o gyhuddiadau.

Honnir fod y troseddau wedi digwydd yng Nghanolfan Brynffynnon yn y Felinheli rhwng Medi 2006 a Mawrth 2014.

Cafodd y ddau eu rhyddhau ar fechnïaeth a byddant yn ymddangos gerbron Llys y Goron Caernarfon ar 12 Hydref.

Fe wnaeth bargyfreithiwr y ddau, Richard Brigden, ofyn i ynadon roi gwaharddiad yn atal y wasg rhag enwi'r ddau ddyn.

Honnodd fod y ddau wedi cael eu bygwth nifer o weithiau.

Cafodd y cais ei wrthod gyda'r ynadon yn dwedu fod eu henwau eisoes wedi ymddangos ar restr enwau y llysoedd ac felly eisoes yn wybyddus i'r cyhoedd.