Cymru'n trechu Fiji ond dim pwynt bonws

Cyhoeddwyd

Er bod Cymru wedi trechu Fiji yn Stadiwm y Mileniwm nos Iau o 23-13, fe fethodd y tîm â chipio'r pwynt bonws yn eu trydedd gêm ym mhencampwriaeth Cwpan y Byd.

Wedi gorfoledd nos Sadwrn roedd Warren Gatland wedi cyfadde' ei bod yn fwy o "frwydr feddyliol" na chorfforol yr wythnos hon.

Yn hanesyddol mae Cymru wedi ei chael hi'n anodd yn erbyn timoedd ynysoedd Môr y De ac mae Fiji a Naoned neu Nantes yn dod ag arswyd i unrhyw gefnogwr o Gymru.

Yn Stadiwm y Mileniwm fe ddechreuodd Cymru'n gyffrous wrth bwyso'n galed yn ystod y 10 munud agoriadol cyn ennill cic gosb bum medr o linell Fiji.

Pwysau'n ormod

Fe amddiffynnodd Fiji yn gadarn, gan atal sgarmesi symudol Cymru ond roedd y pwysau ar y Fijiaid yn ormod wrth i Gareth Davies groesi'r llinell am y pedwerydd gwaith yn ystod y gystadleuaeth.

Fe ddaeth y triphwynt cynta i Fiji ar ôl sgrym bwerus a chiciodd eu maswr, Ben Volavola y bêl rhwng y pyst, a'i gwneud hi yn 7-3 i Gymru.

Roedd Cymru yn parhau i bwyso drwy gydol yr hanner cynta' ac fe ddaeth ail gais i'r tîm cartre wedi i Scott Baldwin groesi'r llinell a Dan Biggar yn trosi.

Yn y munudau agoriadol o'r ail hanner roedd Cymru yn ffodus bod Fiji yn gwneud nifer o gamgymeriadau trafod ond yn sydyn daeth cais wrth i ganolwr Fiji, Goneva, ddatgloi amddiffyn Cymru.

Yn fuan wedyn daeth penderfyniad dadleuol gan y dyfarnwr i roi cic gosb i Fiji, ond methu wnaeth ymdrech Ben Volavola.

Fe ddaeth Ken Owens ymlaen yn lle Scott Baldwin cyn i Dan Biggar gicio cic gosb arall. 20-13 i Gymru.

Fe gamodd James Hook ar y cae 20 munud cyn y diwedd er mwyn ceisio creu cyfle, yn enwedig yng nghanol y cae.

Llwyddodd Dan Biggar eto (23-13 i Gymru) cyn i Gareth Davies geisio mynd am y gornel am gais arall ond ni chaniataodd y swyddog teledu gan nad oedd y bêl wedi ei thirio.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Cymru yn parhau ar frig Grŵp A

'Edrych ar y sgrym'

Dywedodd Gary Samuel, Cyn-hyfforddwr Caerdydd a Phontypridd, yn ei sylwebaeth ar Cymru Fyw: "Hanner cynta da ond yr ail hanner yn siomedig ... bydd angen i Gymru edrych ar y sgrym cyn wynebu Awstralia. Wedi ildio gormod o feddiant a chyfleon.

"Fydd Warren Gatland ddim yn hapus gyda rhai o benderfyniadau rhai o'r chwaraewyr ond yn hapus gyda'r canlyniad a'r ffaith fod 'na ddim anafiadau gwael wedi bod."

Disgrifiad,
Ymateb cefnogwyr Cymru

Trydarodd capten Cymru, Sam Warburton, yn fuan ar ôl y gêm yn dweud mai dyma "un o'r gemau anodda" iddo ei chwarae erioed.

Disgrifiad o’r llun,
Fe ddywedodd Sam Warburton mai dyma "un o'r gemau anodda" iddo ei chwarae erioed