Ymchwiliad i lofruddiaeth yn Nhonypandy

Mae Heddlu De Cymru yn ymchwilio i lofruddiaeth dyn 45 oed yn Rhondda Cynon Taf.

Cafodd yr heddlu eu galw i gyfeiriad ar Ffordd Brithweunydd, Trealaw, Tonypandy, tua 07.20 ddydd Sadwrn.

Mae dyn 23 oed, a dwy ddynes, 45 a 23, wedi eu harestio ac maen nhw yn y ddalfa.

Mae'r heddlu yn awyddus i glywed gan unrhyw un a welodd unrhyw beth amheus yn yr ardal rhwng 08:00 ddydd Gwener a 07:20 ddydd Sadwrn.

Dywedodd y ditectif brif arolygydd Paul Hurley: "Rwyf am roi sicrwydd i'r cyhoedd fod digwyddiadau o'r fath yn rhai prin iawn a bod yna ymchwiliad llawn ar y gweill er mwyn darganfod beth yn union ddigwyddodd."

Dylai unrhyw un ag unrhyw wybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu yn ddienw ar 0800 555 111.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.