Tân Plas Madoc: Arestio bachgen 15 oed

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r Gogledd wedi arestio bachgen 15 oed a'i ryddhau ar fechnïaeth, wedi tân yng nghanolfan hamdden Plas Madoc yn Wrecsam nos Sul.

Roedd 'na ddifrod i brif neuadd chwaraeon yr adeilad yn ogystal â'r allanfa dân a rhan o'r wal allanol.

Fe gafodd diffoddwyr eu galw i'r ganolfan tua 8.00pm nos Sul.

'Splash Magic' yw enw'r ganolfan ar ei newydd-wedd, ers i grŵp cymunedol gymryd yr awennau fis Rhagfyr y llynedd.

Bu'r ganolfan ynghau am chwe mis yn 2014 wedi i'r cyngor roi'r gorau i'w ariannu.

Fe ddywedodd cadeirydd Ymddiriedolaeth Gymunedol Splash, Darrell Wright ei fod yn teimlo'n "flin ac yn rhwystredig".

Mae'n ganolfan ar agor ddydd Llun er bod rhai dosbarthiadau wedi eu symud i rannau eraill yr adeilad.

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth, wrth i ymchwiliad i achos y tân barhau, ac yn gofyn i unrhyw un all fod o gymorth gysylltu â nhw ar 101 gan nodi'r cyfeirnod S152406.