Ched Evans yn ennill yr hawl i apelio

Cyhoeddwyd

Mae Ched Evans wedi ennill yr hawl i fynd â'i achos i'r Llys Apêl wedi iddo gael ei ganfod yn euog a'i garcharu am dreisio menyw.

Daw hyn wedi ymchwiliad 10 mis o hyd gan y Comisiwn Adolygu Achosion Troseddol.

Yn Ebrill 2012 fe wnaeth rheithgor benderfynu fod y pêl-droediwr - sydd wedi chwarae i Gymru - wedi treisio'r ddynes mewn gwesty yn Rhuddlan, Sir Ddinbych.

Cafodd ei garcharu am bum mlynedd, a'i ryddhau'r llynedd wedi iddo dreulio hanner ei ddedfryd dan glo.

Ym mis Gorffennaf 2014, fe ofynnodd Evans i'r Comisiwn Arolygu Achosion Troseddol edrych unwaith eto ar ei achos.

Mewn datganiad ddydd Llun, dywedodd y comisiwn eu bod wedi derbyn rhagor o ddogfenau gan dîm cyfreithiol Evans ym mis Ionawr ac Ebrill 2015.

Mae'r datganiad yn ychwanegu eu bod nhw wedi cyfeirio'r achos i'r Llys Apêl "ar sail gwybodaeth newydd na chafodd ei godi yn ystod yr achos".

Dywedodd llefarydd ar ran y pêldroediwr ei fod wedi mynnu o'r cychwyn iddo gael ei garcharu ar gam, a'i fod yn "gobeithio y bydd gwybodaeth newydd na chafodd ei gyflwyno yn yr achos gwreiddiol yn arwain maes o law at ddiddymu'r ddedfryd."