Môn: Prif weithredwyr cynorthwyol newydd

Cyhoeddwyd

Mae Cyngor Ynys Môn wedi penodi dwy ddirprwy brif weithredwraig gynorthwyol newydd. Mae Mrs Annwen Morgan a Dr Caroline Turner yn hanu o'r ynys.

Dywedodd Prif Weithredwr y cyngor, Dr Gwynne Jones: "Rwy'n falch o gyhoeddi penodi ein dwy brif weithredwraig gynorthwyol newydd a hoffwn groesawu Annwen a Caroline yn swyddogol i Gyngor Sir Ynys Môn.

"Byddant yn cychwyn yn eu swyddi newydd yn fuan ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda nhw."

Mae'r penodiadau newydd yn rhan o broses addasu uwch reolaeth yn yr awdurdod ac fe fydd yn arwain at arbedion o £250,000, o leiaf meddai'r cyngor. Bydd y broses ailstrwythuro yn arwain at ddileu pedair o uwch swyddi - sef swydd Dirprwy Brif Weithredwr a thair swydd Cyfarwyddwr Corfforaethol.

Bydd y swyddi prif weithredwyr cynorthwyol newydd yn rhan o Uwch Dîm Arweinyddiaeth newydd y Cyngor.

Ychwanegodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ieuan Williams: "Mae'r penderfyniad hwn i fireinio ein huwch reolaeth yn golygu y bydd strwythur uwch reolaeth Ynys Môn ar yr un llinellau ag yn yr awdurdodau eraill yng ngogledd Cymru a bydd hefyd yn darparu arbedion effeithlonrwydd sylweddol fel rhan o gynigion ar gyfer cyllideb 2016/17."