Agor cwest i farwolaeth bachgen ger traphont Pontcysyllte

Cyhoeddwyd

Mae cwest wedi clywed fod bachgen wyth oed wedi marw ar ôl disgyn o raff siglen a tharo ei ben ar garreg ger traphont ddŵr Pontcysyllte rhwng Wrecsam a Llangollen.

Bu farw-Rainey, 12, wrth chwarae ger yr afon ar 30 Medi. Mewn gwrandawiad byr, dywedodd y crwner dros ogledd ddwyrain a chanolbarth Cymru, John Gittins, nad oedd plant eraill gerllaw pan ddisgynodd Ethan.

Dywedodd Dr Mark Lord, oedd yn gyfrifol am gynnal archwiliad post mortem ar y bachgen, fod ei farwolaeth wedi ei achosi gan anaf i'w ben wrth ddisgyn o uchder.

Roedd Ethan, o bentref Trefor, yn ddisgybl blwyddyn wyth yn Ysgol Dinas Bran, Llangollen. Cafodd y cwest ei ohirio ac mae disgwyl y bydd cwest llawn yn cael ei gynnal yn Rhuthun ym mis Chwefror.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd llawer wedi gadael blodau ger y safle wedi'r digwyddiad ddiwedd Medi