BBC Cymru Fyw

Lluniau: Syr Tom Jones

Published

Does dim dwywaith bod Syr Tom Jones wedi cael gyrfa liwgar. Nawr, ac yntau'n 75 oed, mae'n cloriannu ei fywyd - o weithio mewn ffatri fenyg i lwyfannau mwya'r byd - yn ei hunangofiant 'Over the Top and Back'.

Mae Cymru Fyw yn cael golwg nôl ar yrfa ddisglair y canwr o Bontypridd trwy gyfrwng oriel luniau:

image caption"Hei, shwt mae gyrru hwn te byt?"
image caption"Gob'ithio neith y ruffles ar y crys 'ma gadw fy nhrowsus i lan"
image caption"Gwell i mi beidio chwythu'n nhrwyn yn hwn sbo!"
image caption"Lwcus fod Mark y mab yn ddigon hen, neu mi fyswn i yn cael ffein am smoc'o yn y car yng Nghymru!"
image caption"Na... na... peidiwch dweud wrtha'i... prifddinas Ffrainc yw... ?"
image caption"Mi welais Jac y do... yn eistedd ar ben to... het wen am ei ben..."
image caption"Jiw, jiw, ma'n ôr mas fan hyn!"
image caption"Mae rhain 'run oed â fi chi'n gwybod!"
image caption"Un... dau... tri... pedwar... barod!"
image caption"Damia! 'Wy wedi anghofio'r geiriau eto!"
image caption"Paid edrych nawr... ond ma'r boi ma'n fy nilyn i..."
image caption"Mae 'The Voice' wedi cae'l gwared ohona i! Beth 'wy'n feddwl ohonyn nhw? Bydd raid i chi ddarllen y llyfr!"

Cafodd fersiwn o'r oriel hon ei chyhoeddi gyntaf ar Cymru Fyw yn ystod Haf 2014