Lluniau: Syr Tom Jones

Cyhoeddwyd

Does dim dwywaith bod Syr Tom Jones wedi cael gyrfa liwgar. Nawr, ac yntau'n 75 oed, mae'n cloriannu ei fywyd - o weithio mewn ffatri fenyg i lwyfannau mwya'r byd - yn ei hunangofiant 'Over the Top and Back'.

Mae Cymru Fyw yn cael golwg nôl ar yrfa ddisglair y canwr o Bontypridd trwy gyfrwng oriel luniau:

Disgrifiad o’r llun,
"Hei, shwt mae gyrru hwn te byt?"
Disgrifiad o’r llun,
"Gob'ithio neith y ruffles ar y crys 'ma gadw fy nhrowsus i lan"
Disgrifiad o’r llun,
"Gwell i mi beidio chwythu'n nhrwyn yn hwn sbo!"
Disgrifiad o’r llun,
"Lwcus fod Mark y mab yn ddigon hen, neu mi fyswn i yn cael ffein am smoc'o yn y car yng Nghymru!"
Disgrifiad o’r llun,
"Na... na... peidiwch dweud wrtha'i... prifddinas Ffrainc yw... ?"
Disgrifiad o’r llun,
"Mi welais Jac y do... yn eistedd ar ben to... het wen am ei ben..."
Disgrifiad o’r llun,
"Jiw, jiw, ma'n ôr mas fan hyn!"
Disgrifiad o’r llun,
"Mae rhain 'run oed â fi chi'n gwybod!"
Disgrifiad o’r llun,
"Un... dau... tri... pedwar... barod!"
Disgrifiad o’r llun,
"Damia! 'Wy wedi anghofio'r geiriau eto!"
Disgrifiad o’r llun,
"Paid edrych nawr... ond ma'r boi ma'n fy nilyn i..."
Disgrifiad o’r llun,
"Mae 'The Voice' wedi cae'l gwared ohona i! Beth 'wy'n feddwl ohonyn nhw? Bydd raid i chi ddarllen y llyfr!"

Cafodd fersiwn o'r oriel hon ei chyhoeddi gyntaf ar Cymru Fyw yn ystod Haf 2014