E. coli: Ail gwest i farwolaeth Mason Jones?

Mason Jones Image copyright BBC news grab
Image caption Bu farw Mason Jones ar ôl cael ei heintio ag E. coli yn 2005

10 mlynedd wedi'r digwyddiad, bydd gwrandawiad yn dechrau ddydd Mawrth i benderfynu a ddylid cynnal ail gwest i farwolaeth bachgen pump oed o dde Cymru, fu farw ar ôl cael ei heintio ag E.coli.

Bu farw Mason Jones o Deri, ger Bargoed, yn 2005 ar ôl iddo fwyta cinio ysgol.

Yn 2010, cofnododd Crwner Gwent, David Bowen reithfarn naratif mewn cwest i'w farwolaeth.

Bydd yr Adolygiad Barnwrol, yn y Ganolfan Cyfiawnder Sifil a Theuluol yng Nghaerdydd, yn penderfynu a ddylid cynnal cwest o'r newydd.

Bu farw Mason ar 4 Hydref 2005 yn Ysbyty Plant Bryste wedi iddo gael ei wenwyno.

Fe oedd yr unig un i farw wedi tua 160 o achosion o E. coli yn ne ddwyrain Cymru'r flwyddyn honno - plant oedd wedi cael eu heffeithio'n bennaf.

Cafodd cigydd, William Tudor, o'r Bontfaen, Bro Morgannwg, ei garcharu am 12 mis am gyflenwi ysgolion gyda chig oedd wedi'i heintio.