Gohirio pleidlais ad-drefnu cynghorau

Cyhoeddwyd

Mae'r bleidlais derfynol ar gynlluniau Llywodraeth Cymru i ad-drefnu llywodraeth leol wedi ei gohirio.

Roedd ACau i fod i bleidleisio ar gam olaf y Bil Llywodraeth Leol y prynhawn 'ma.

Y Blaid Lafur sydd a hanner y pleidleisiau yn y Cynulliad, ac mae angen i o leiaf un o aelodau'r gwrthbleidiau bleidleisio gyda nhw neu ymatal er mwyn gallu cymeradwy'r Bil.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau gostwng nifer yr awdurdodau lleol o 22 i wyth neu naw, ac mae'r Bil yn paratoi'r ffordd ar gyfer gwneud hynny.

'Dim pwysau'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym wedi penderfynu peidio a bwrw mlaen a Cham 4 heddiw, gan ein bod eisiau caniatáu rhagor o amser am drafodaethau rhwng y pleidiau ar y mater.

"Does yna ddim pwysau amser sy'n ei gwneud yn ofynnol i ni gynnal y bleidlais yr wythnos hon.

"Wrth fwrw mlaen a deddfwriaeth yn ystod y tymor Cynulliad hwn, rydym wedi ceisio gweithio gyda phleidiau eraill ac ystyried eu safbwyntiau. Dyna'r achos fan hyn, ac edrychwn ymlaen at ddod a chynnig Cam 4 gerbron maes o law."

'Poeni am y cywilydd'

Wrth ymateb, dywedodd Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Llyr Gruffudd, nad oedd e'n ymwybodol o unrhyw ymdrechion gan weinidogion i geisio cael cytundeb.

Dywedodd Aelod Cynulliad y Democratiaid Rhyddfrydol, Peter Black: "Dyma arwydd o Lywodraeth Lafur sy'n poeni am y cywilydd o golli pleidlais.

"Alla i ddim a help meddwl, tase gweinidog y Blaid Lafur ddim wedi bod mor drahaus ar hyn o'r dechrau'n deg, fyddai e ddim wedi ei adael mewn sefyllfa lle nad oes unrhyw un yn fodlon gweithio gydag e."