Pobl ifanc o Gymru i gyfarch y Cenhedloedd Unedig

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Jamie Scriven
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Jamie Scriven bod cyfarch y Cenhedloedd Unedig yn gyfle arbennig

Mae pobl ifanc o Gymru wedi teithio i'r Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa i siarad am hawliau plant.

Mae'r tri yn rhan o griw o'r DU sy'n cyfarch Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant.

Dywedodd Jamie Scriven, 18 oed o Ferthyr Tudful, ei bod yn gyfle unigryw i siarad am ei waith yn ceisio cynyddu ymwybyddiaeth am fasnachu plant yng Nghymru.

Mae iechyd meddwl a bwlio hefyd ymysg y pynciau sydd i gael eu trafod o adroddiad Cymru Ifanc y criw.

Ffynhonnell y llun, Cymru Ifanc
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth pobl ifanc o dros Gymru roi eu barn ar gyfer yr adroddiad

Dywedodd Jamie, sydd wedi bod yn faer ifanc ym Merthyr, ei fod yn bryderus nad oedd pobl ifanc yn cael eu rhybuddio am y peryglon o ecsbloetiaeth rhyw.

"Mae canran uchel o bobl ifanc yn ddioddefwyr ac yn gyflawnwyr, a dyw nifer ddim yn ymwybodol eu bod yn gwneud unrhyw beth yn anghywir," meddai.

Dywedodd cyfarwyddwr polisi elusen Plant yng Nghymru, Lynne Hill, y byddai'n brofiad gwerthfawr i ymweld â'r corff.

"Mae'r bobl ifanc yma yn gwneud llawer o waith da yn lleol yn codi ymwybyddiaeth, ac maen nhw'n llysgenhadon da iawn i Gymru," meddai.