Heol y Brenin: Cyflwyno system unffordd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer o bobl wedi cael eu taro gan fysiau ar Heol y Brenin dros y blynyddoedd diwetha'

Fe fydd Cyngor Abertawe yn cyflwyno newidiadau i system drafnidiaeth Heol y Brenin yn Abertawe, dros yr wythnosau nesa'.

O 1 Tachwedd 'mlaen, bydd system unffordd yn dod i rym ar y ffordd, sydd hefyd yn cael ei hadnabod fel y Kingsway, sy'n golygu fod bysus ond yn cael teithio mewn un cyfeiriad.

Bydd arwyddion a llinellau gwyn newydd hefyd i'w gweld.

Mae'r newidiadau'n rhan o waith hirdymor y cyngor i wella amodau teithio yn yr ardal, gyda chynllun i sefydlu llwybr beicio newydd yng nghanol y ddinas hefyd yn cael ei ystyried.

Meddai David Hopkins, yr aelod cabinet â chyfrifoldeb dros yr amgylchedd a thrafnidiaeth: "Ers i gwmni First Cymru gyhoeddi'u bod yn cael gwared ar eu bysus metro, rydyn ni wedi bod yn benderfynol o gyflwyno system draffig unffordd ar yr hen lwybr metro cyn gynted â phosib.

"Rydyn ni'n disgwyl i hynny ddigwydd ar 1 Tachwedd. Mi fydd yn golygu fod yr holl draffig ar Kingsway yn teithio i'r un cyfeiriad - o'r dwyrain i'r gorllewin - o'r diwrnod hwnnw 'mlaen."

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y newidiadau'n cael eu cyflwyno o 1 Tachwedd ymlaen

Rhwydwaith seiclo

Ychwanegodd: "Bydd hyn yn golygu fod rhai gwasanaethau bws fu'n defnyddio'r llwybr metro i fynd i fyny tuag at Stryd y Berllan yn y gorffennol yn cael eu dargyfeirio. Bydd gwasanaethau eraill, fel tacsis, yn defnyddio lonydd gwahanol.

"Roedd beicwyr hefyd yn cael defnyddio'r llwybr metro i deithio ar draws y ddinas, ond rydyn ni nawr yn gweithio ar wella'r rhwydwaith seiclo fel y gallan nhw barhau i wneud y mwya' o'r llwybrau sydd ar gael."

Yn ddiweddar mae nifer o bryderon wedi'u codi am ddiogelwch ar Heol y Brenin yn dilyn nifer o ddamweiniau. Bu farw Sarjant Louise Lucas, plismones a mam i dri o blant, ar ôl cael ei tharo gan fws ym mis Ebrill eleni. Ym mis Medi 2013, bu farw Daniel Foss o'r Gwŷr mewn amgylchiadau tebyg.

Mae'r datblygiadau ar y ffordd yn rhan gyfres o welliannau i ganol Abertawe dros y blynyddoedd nesa'. Mae'r awdurdod wedi prynu hen glwb nos Oceana yn barod, gyda'r gwaith dymchwel i ddechrau yn fuan er mwyn paratoi at ddatblygu'r safle yn ganolbwynt i ardal gyflogaeth newydd yng nghanol y ddinas.

Straeon perthnasol