Bachgen o Gymru yn ennill Gwobr Awduron Ifanc y BBC

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Brennig Davies yn derbyn ei wobr yn y seremoni yn Llundain

Bachgen 15 oed o dde Cymru sydd wedi dod i'r brig yng nghystadleuaeth Gwobr Awduron Ifanc y BBC am ei stori fer am fachgen ifanc yn troi'n ddyn.

Brennig Davies oedd yn fuddugol am ei stori 'Skinning' - hanes bachgen yn cael ei orfodi i dynnu croen oddi ar gwningen gan ei dad, gyda thro trwstan.

Fe gafodd y newyddion ei gyhoeddi yn fyw ar raglen Front Row BBC Radio 4 ddydd Mawrth, ac fel rhan o'r wobr, bu Syr Ian McKellen yn darllen ei stori ar Radio 1.

Bydd Brennig hefyd yn derbyn sesiwn fentora gyda'r awdur, ag un o feirniaid y wobr, Matt Haig, i ddatblygu ei sgiliau ymhellach.

Dywedodd Mr Haig: "Pan wnaethon ni glywed mai dim ond 14 oedd Brennig pan wnaeth o ysgrifennu'r stori roedden ni i gyd mewn sioc.

"Mae'n ddigon da i gael ei gyhoeddi nawr, a - dim 'mod i'n siŵr ei fod ei angen - rwy'n edrych ymlaen yn fawr i'w fentora."

Disgrifiad o’r llun,
Bu Syr Ian McKellen yn darllen stori Brennig ar Radio 1

Brennig oedd yr ieuengaf o bump gafodd eu henwi ar y rhestr fer ar gyfer y wobr.

Dyma oedd y flwyddyn gyntaf iddo gael ei gynnal, ac fe dderbyniwyd dros 1,000 o straeon gan bobl ifanc rhwng 14-18 oed ledled y DU.

'Magu hyder'

Ond nid dyma'r tro cyntaf i ysgrifennu Brennig gael ei gydnabod - y llynedd fe ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth ryngwladol 'Datblygu Dylan Thomas'.

Dywedodd Brennig wrth raglen y Post Cyntaf: "Mae pob awdur ifanc moyn deall bod pobl yn derbyn ac yn gwerthfawrogi eu gwaith nhw er mwyn gallu mynd ymlaen i ddatblygu a 'sgrifennu mwy.

"Felly roedd hi'n braf iawn cael canmoliaeth am wobr Dylan Thomas, a fi'n credu mai dyna'r sbardun, a 'naeth e fagu hyder i allu cystadlu yn yr un yma."

Pan ofynnwyd iddo sut deimlad oedd clywed yr actor Syr Ian McKellen yn darllen ei waith, dywedodd: "O'dd e mor od.

"Aethon ni 'nol i'r gwesty a gwrando ar y radio, a 'naeth o ddarllen o mor dda, o'n i'n methu credu'r peth. O'dd e'n anhygoel."

Gallwch ddarllen stori fuddugol Brennig neu wrando ar Syr Ian McKellen yn ei adrodd yma.