Andrew RT Davies: 'Fe neu fi'

James Williams
Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Andrew RT Davies, fe a'i blaid yw'r unig ddewis amgen yng Nghymru

"Dim ond y Ceidwadwyr Cymreig all atal Carwyn Jones rhag bod yn brif weinidog Cymru."

Yn ôl Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, fe a'i blaid yw'r unig ddewis amgen yng Nghymru.

Dwi'n siŵr y byddai hyd yn oed rhai o gefnogwyr mwyaf brwd y Ceidwadwyr yn cyfaddef bod hynny'n uchelgeisiol.

Mae'r pleidiau eraill ym Mae Caerdydd bron i gyd yn gwrthod clymbleidio gyda'r Torïaid ac mae'r blaid yn annhebygol iawn o ennill mwyafrif.

Does dim dwywaith felly bod Andrew RT Davies a'i dîm yn wynebu her anferthol os ydyn nhw'n mynd i wireddu'r uchelgais hynny.

14 sedd

Canolbwyntio ar record Lywodraeth Lafur Cymru fydd y Ceidwadwyr er mwyn ceisio ychwanegu at y 14 sedd sydd eisoes ganddyn nhw ym Mae Caerdydd.

"Refferendwm ar y gwasanaeth iechyd fydd yr etholiad y flwyddyn nesaf," meddai Andrew RT Davies heddiw.

Roedd Mr Davies, ac Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb, yn beirniadu Llafur am gymryd cefnogaeth yr etholwyr Cymreig yn ganiataol.

"Mae pobol ar draws Cymru yn cefnu ar y Blaid Lafur," ychwanegodd Stephen Crabb.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Stephen Crabb wedi beirniadu Llafur am gymryd cefnogaeth yr etholwyr Cymreig yn ganiataol

Llwyddiannau'r Blaid Gymreig

Bu hyd yn oed Prif Weinidog y DU yn tynnu sylw yn ei araith fawr at lwyddiannau'r Blaid Gymreig fis Mai wrth iddyn nhw gipio seddi fel Gŵyr.

"Gorffen y swydd rydyn ni eisoes wedi dechrau er mwyn creu Prydain gryfach," oedd neges David Cameron.

Wrth ailadrodd na fydd e'n cystadlu'r etholiad nesaf, fe bwysleisiodd Mr Cameron ei fod e'n awchu i barhau gyda'r gwaith o adfywio'r economi, a newid cymdeithas dros y bum mlynedd nesaf.

Roedd hi'n araith hyderus, bellgyrhaeddol a rhyddfrydol - araith oedd hi er mwyn ceisio hawlio'r tir canol.

Cwmwl du

Fel gweddill y gynhadledd, doedd dim llawer o sôn am Ewrop yn araith Cameron er iddo ddweud ei fod e'n barod am y frwydr o aildrafod ein perthynas â Brwsel dros y misoedd nesaf.

Mae'r refferendwm sydd i ddod yn bendant yn mynd i hollti barn tu fewn i'r blaid - mae'n gwmwl du ar y gorwel.

Ond ar hyn o bryd does dim dwywaith bod y Ceidwadwyr â'r gwynt yn eu hwyliau.

Gawn ni weld fis Mai nesaf pa mor gryf yw'r gwynt hynny.